Sökning: "omvårdnadsåtgärder vid illamående och kräkning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden omvårdnadsåtgärder vid illamående och kräkning.

 1. 1. Alternativa omvårdnadsåtgärder vid illamående och kräkning

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elida Eriksson; Emma Westerling; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid postoperativt illamående

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Lina Borglin; Sofia Westerlund; [2011]
  Nyckelord :Nausea; vomiting; intervention; postoperative; risk factors; PONV; illamående; kräkning; omvårdnadåtgärder; postoperativt; riskfaktorer; PONV;

  Sammanfattning : Postoperativt illamående och kräkning (PONV- Postoperative Nausea and Vomiting) är en vanlig förekommande kirurgisk komplikation. Orsaken till PONV är inte helt fastställd, till skillnad från patofysiologin vid generellt illamående. För patienten innebär PONV ett ökat lidande och längre vistelse på sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Riktade omvårdnadsåtgärder vid postoperativt illamående hos kvinnor i fertil ålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jessica Bruhn; Anna Danred; [2009]
  Nyckelord :Kvinnor; Postoperativt illamående; Sjuksköterska; Omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Postoperativt illamående drabbar en tredjedel av dem som genomgår en operation med generell an-estesi. En av riskfaktorerna för att drabbas av post-operativt illamående och kräkning (PONV) är att vara kvinna i fertil ålder, hos vilka det är tre gånger vanligare än hos män. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder vid postoperativt illamående

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Niklas Bengtzén; Mikael Giorgetti; [2009]
  Nyckelord :akupressur; aromterapi; illamående; kräkning; omvårdnadsåtgärder; PONV; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Postoperativt illamående och kräkning (PONV) är en besvärlig och vanlig komplikation i det postoperativa förloppet vilket kan leda till komplikationer, förlängd vårdtid och ökade kostnader. Många patienter har beskrivit det som att de hellre hade uthärdat smärta än att må illa och kräkas efter anestesi. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder vid cytostatikarelaterade biverkningar : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Esteri Juujärvi; Anna Strindberg; [2008]
  Nyckelord :Illamående; kräkning; håravfall; fatigue; cytostatikabehandling; omvårdnad; Nausea; vomiting; alopecia; fatigue; chemotherapy; nursing;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder gentemot patienter med cancer vid cytostatikarelaterat håravfall, fatigue, illamående och kräkning. De vetenskapliga artiklar som användes för denna litteraturstudie hämtades ur Högskolan Dalarnas databaser [email protected] och PubMed. LÄS MER