Sökning: "omvårdnadsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 644 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsåtgärder.

 1. 1. Operationssjuksköterskors erfarenheter av hudrengöring efter hudförslutning av operationssåret och steril förbandsläggning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Yanina Björklund; [2018]
  Nyckelord :infection prevention; perioperativ setting; desinfection; nursing; infektion förebyggande; perioperativ inställning; desinfektion; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : En viktig del i operationssjuksköterskors arbete är att genom lämpliga omvårdnadsåtgärder förhindra att patienter drabbas av postoperativa sårinfektioner. Operationssjuksköterskan är ansvarig för att operationsområdet är sterilt tills operationen är avslutad. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad med placeboeffekt : En litteraturstudie om hur omvårdnadsåtgärder kan skapa placebo och nocebo

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Monika Fenchel; Therese Hermansen; [2018]
  Nyckelord :Expectation effect; nocebo; nursing interventions; placebo; placebo effect; Förväntanseffekt; nocebo; omvårdnadsåtgärd; placebo; placeboeffekt;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Placebo som begrepp har förändrats över tid – från medeltidens betydelse ”jag skall göra gott” till en overksam substans som används i randomiserade kontrollerade studier. Tidigare forskning visar att placeboeffekt kan skapas genom förväntans- och betingningsmekanismer, som via hjärnan startar processer i kroppen som kan lindra symptom som exempelvis smärta och illamående. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat stannat : En litteraturstudie om upplevelser av att överleva hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Persson; Olof Åhbeck; [2018]
  Nyckelord :Hjärtstopp; upplevelser; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen omkring 8000 personer av plötsligt hjärtstopp. Merparten drabbas till följd av ischemisk hjärtsjukdom. Behandling och omvårdnadsåtgärder är avgörande för överlevnad och fortsatt liv. LÄS MER

 4. 4. Närståendes erfarenheter av levnadsvaneinterventioner för personer med schizofreni

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Hagström; Kristina Svensson; [2018]
  Nyckelord :experience; lifstyle change interventions; relatives; nursing; schizophrenia; erfarenhet; levnadsvaneintervention; närstående; omvårdnad; schizofreni;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med schizofreni lider av fysisk ohälsa som övervikt, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, med risk för en för tidig död som följd. För att förbättra den fysiska hälsan hos personer med schizofreni behövs mer kunskap om vilka insatser sjuksköterskan kan vidta beträffande levnadsvaneförändringar. LÄS MER

 5. 5. Hemmaboende äldres upplevelser av mat och måltider : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Eriksson; Evelina Elgqvist; [2018]
  Nyckelord :Elderly; Experiences; Meals; Ordinary housing; Äldre; Upplevelser; Måltider; Ordinärt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många väljer att bo kvar i ordinärt boende längre upp i åldrarna. Undernäring bland äldre är ett problem och ett område att beakta för sjuksköterskan inom hemsjukvård. Om hälso- och sjukvården inte vidtar åtgärder för att undvika eller åtgärda undernäring kan detta räknas som en vårdskada. LÄS MER