Sökning: "omvårdnadsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 984 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsåtgärder.

 1. 1. Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för att främja barns trygghet inför kirurgiska ingrepp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Maté; Vilma Nyman; [2022-02-09]
  Nyckelord :Preoperativa interventioner; barn; ångest; oro; kirurgiska ingrepp; sjuksköterska; Preoperative interventions; children; anxiety; surgical procedures; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn upplever ofta rädsla inför sjukhusvistelse och operation. Cirka 40–60% av alla barn som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp upplever rädsla och ångest. Detta kan få negativa konsekvenser för den postoperativa läkningen och framtida sjukhusbesök. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i mötet med stickrädda barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Altsund; Sarah Lundberg; [2022-01-18]
  Nyckelord :Stickrädsla; barn; omvårdnad; vårdlidande;

  Sammanfattning : Nålprocedurer är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården och många barn upplever både rädsla och smärta i samband med nålstick. Stickrädsla hos barn kan resultera i ett onödigt vårdlidande om det inte bemöts och behandlas på ett adekvat sätt. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder vid venpunktion av barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Stöckel; Jennifer Svahn; [2022-01-13]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; barn 6-12 år; venpunktion; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venpunktion av barn är ett vanligt förekommande vårdmoment som förknippas med obehag. Forskning har visat att det är viktigt att barns smärta vid venpunktion åtgärdas eftersom det annars kan få negativa konsekvenser vid framtida vårdmöten. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av brytpunktssamtal vid övergång från kurativ till palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Kaoutar El Kaouni Egléus; Estelle From; [2022]
  Nyckelord :Breaking point conversation; Curative care; Palliative care; Qualitative; Transition; Brytpunktssamtal; Kurativ vård; Kvalitativ; Palliativ vård; Övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en kurativ behandling inte längre kan rädda liv och orsakar lidande, kan patienter behöva övergå till palliativ vård. Brytpunktssamtal markerar en ändring i vårdens mål och upplägg, såsom vid en övergång från kurativ till palliativ vård. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som är karaktäristiska för depression hos kvinnor under bröstcancerbehandling : En litteraturöversikt av kvantitativa artiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Albulena Berisha Bala; Elisa Fischer Bennekov; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer treatment; depression; factors; health; nursing; Bröstcancerbehandling; depression; faktorer; hälsa; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de mest förekommande sjukdomar hos kvinnor är bröstcancer. Bröstcancer uppstår genom cancer i bröstkörtel eller bröstkörtelgångarna. Behandling av bröstcancer innebär förändringar i vardagslivet. Kvinnor med bröstcancer lider av psykisk ohälsa där depression är vanligt. LÄS MER