Sökning: "omvårdnadsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsansvar.

 1. 1. Sjuksköterskans perspektiv på omvårdnadsansvar för patienter som befinner sig i det palliativa skedet.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Eleonore Jeppsson; Viktoria Resvik; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige avlider omkring 90 000 personer årligen och drygt 75 000 personer är i behov av palliativ vård. Kraven på palliativ vård ökar i det att världens befolkning blir äldre och antal kroniska sjukdomstillstånd stiger. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med samordnad individuell plan : - En kvalitativ studie med fokusgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anette Martinsson; Carina Ragneheim; [2020]
  Nyckelord :Kommunal hälso- och sjukvård; personcentrerat förhållningssätt; Samordnad individuell plan; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av den äldre befolkningen har någon hjälp inom kommunal hälso- och sjukvård, exempelvis särskilt- och ordinärt boende. Sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård har omvårdnadsansvar för patienten och arbetar efter att vård och omsorg ska genomföras tillsammans med patienten och utformas i enlighet dennes önskemål så långt det är möjligt. LÄS MER

 3. 3. Personers erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Jennie Croné; Malin Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; hjärtstopp; hälsa; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: I HLR-rådets rapport för år 2018 rapporterades 8663 hjärtstopp i Sverige och 1482 lyckade återupplivningsförsök genomfördes. Vid ett hjärtstopp drabbas hjärnan av syrebrist och utan snabb adekvat behandling kan personen drabbas av kvarstående hjärnskador eller i värsta fall avlida. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra personer beroende av opiater

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Axel Mårtensson; Michael Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Addiction; Experiences; Nurse; Opiate; Pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opiattillgängligheten är ett växande problem världen över. Således kan personer som är beroende eller missbrukare av opiater komma att söka sig till hälso- och sjukvården på grund av smärta. LÄS MER

 5. 5. Trygghetsbehov hos anhöriga med närstående boende på äldreboende : Intervjuer med anhöriga

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Nasretdin; [2020]
  Nyckelord :need for security; relatives; older family members; elderly homes; interview; trygghetsbehov; anhöriga; äldreboende; anhörigstöd; intervju;

  Sammanfattning : Äldre personer påverkas ofta av sina anhörigas välbefinnande. Studier visar på att avsaknad av trygghet kan orsaka lidande både för den äldre och dennes anhöriga. LÄS MER