Sökning: "omvårdnadsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsansvar.

 1. 1. Vård av äldre patienter med typ 2 diabetes i hemsjukvården - Distriktssköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Bellami Maier Chavez; Elina Öhman; [2019]
  Nyckelord :district nurse; home care; nursing; qualitative study; type 2 diabetes; diabetes typ 2; distriktssköterska; hemsjukvård; kvalitativ studie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av västvärldens vanligaste och växande folksjukdomar. I tidigare forskning framkommer det att den äldre befolkningen med diabetes lever allt längre och är ofta multisjuka. Detta ställer högre krav på distriktssköterskan och ökar komplexiteten i omvårdnaden i hemmet. LÄS MER

 2. 2. Tarmstomi och påverkan på sexualitet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Ageborg; Frida Moberg Larsson; [2019]
  Nyckelord :Sexualitet; Kroppsuppfattning; Tabu; Tarmstomi; Lidande; stomi;

  Sammanfattning : Bakgrund Sexualitet är en del i att vara människa och inkluderar både fysiska och psykiska aspekter. I Sverige lever ca 43 000 personer med tarmstomi i bukväggen. Att leva med tarmstomi innebär att tarmtömning sker spontant. LÄS MER

 3. 3. ”Man vet aldrig när det går riktigt illa” : Sjuksköterskors upplevelser av utsatthet i hemsjukvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Bergqvist; Sara Nyman; [2019]
  Nyckelord :Lone working; Nursing; Safety; Threats; Violence; Ensamarbete; Hot; Omvårdnad; Säker vård; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal är på många sätt utsatta i sitt arbete. Sjuksköterskor i hemsjukvården arbetar ofta ensamma och i patienters egna hem och är därmed särskilt utsatta. Hot och våld är vanligt förekommande men utsattheten kan också vara till exempel att ha ensamt omvårdnadsansvar eller att möta oberäkneliga patienter. LÄS MER

 4. 4. Säker vård genom god handhygien : En empirisk kvantitativ studie av sjuksköterskans följsamhet till handhygien

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Agneta Johansson; Pernila Virtanen; [2019]
  Nyckelord :Hand hygiene; healthcare related infection; nurse; nursing responsibility; patient safety; Handhygien; omvårdnadsansvar; patientsäkerhet; sjuksköterska; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund Kunskapen om att vården orsakar skador har ökat men behöver ständigt förbättras. God tillämpning av handhygien ökar förutsättningarna för säker vård. Handhygienen är den viktigaste faktorn för att minska smittspridning. LÄS MER

 5. 5. Att erkänna personen bakom patienten - En intervjustudie om omvårdnadens innebörd

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lisa Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Uppfattningar; Kvalitativ; Innehållsanalys; Vårdavdelningar;

  Sammanfattning : Omvårdnad är den legitimerade sjuksköterskans huvudområde inom vilket sjuksköterskor verkar såväl teoretiskt som praktiskt. Den rådande bristen på sjuksköterskor har inneburit att andra yrkesgrupper, vilka inte besitter samma kompetens inom omvårdnad som sjuksköterskan, allt oftare tagit över den patientnära omvårdnaden. LÄS MER