Sökning: "omvårdnadsbehov omvårdnadsprocessen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden omvårdnadsbehov omvårdnadsprocessen.

 1. 1. Våldtagna patienters upplevelser av omhändertagandet i vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Maria Marelius; Joacim Svensson; Louise Wärnehall; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Brister har påvisats i kunskapen hos vårdpersonal om våldtagna patienters omvårdnadsbehov. Den bristande kunskapen kunde innebära att våldtagna patienter erhöll otillfredsställande omvårdnad. Den omvårdnadsteoretiska grunden var hämtad från Katie Eriksson. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av omvårdnadsdokumentation i elektronisk patientjournal på kirurgisk vårdavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskapVårdvetenskap; Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskapVårdvetenskap

  Författare :Caroline Janback; Elin Petersson; [2009]
  Nyckelord :Documentation; electronic health record; standardized care plan; nursing process; nurse.; Dokumentation; elektronisk patientjournal; standardvårdplan; omvårdnadsprocessen; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGSyfte. Utvärdera omvårdnadsdokumentationens kvalité och omfattning i elektronisk patientjournal på kirurgisk vårdavdelning. Metod. De senaste 60 journalerna från två kirurgiska vårdavdelningar valdes ut genom bekvämt urval. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsepikrisens betydelse i vårdkedjan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Monica Jacobsson; Svante Larsson; [2009]
  Nyckelord :home care; municpal geriatric ca; nurse; nursing discharge note; questionnaire study; VIPS - model;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnadsepikrisen är den utskrivningsanteckning som sammanfattar viktiga händelser under en patients vårdtid rörande omvårdnadsfaktorer när vårdepisoden tagit slut. Termen omvårdnadsepikris ingår som ett så kallat huvudsökord i den svenska dokumentationsmodellen VIPS. LÄS MER