Sökning: "omvårdnadsdiagnoser"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsdiagnoser.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnadsdiagnostik : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emelie Jan-Ers; Nathalie Hellsing; [2017]
  Nyckelord :experience; literature review; nurse; nursing; nursing diagnosis; use; användande; erfarenhet; litteraturöversikt; omvårdnad; omvårdnadsdiagnos; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnadsdiagnoser ingår i omvårdnadsprocessens och har funnits i över 40 år i omvårdanden där sjuksköterskan har ansvaret. Omvårdnadsdiagnoser skiljer patientens behov från den medicinska diagnosen och skapar en helhetssyn över patient och omvårdnaden. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsdiagnoser hos militärpersonal i relation till militärt etos – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ems Vildebrandt; [2017]
  Nyckelord :military personell; military nursing; military culture; nursing diagnoses; signs and sympom;

  Sammanfattning : Background The International Council of Nurses (ICN) states in it’s ethical code that the nurse practitioner is responsible for giving each patient correct and culturally adapted care. Military culture is unique and comes with its own challenges and needs of nursing care. LÄS MER

 3. 3. Den effekt utbildning har på användandet av omvårdnadsdiagnoser hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter, en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Olivia Bengtsson; Ulrica Perntz; [2016]
  Nyckelord :omvårdnadsdiagnos; sjuksköterska; sjuksköterskestudent; utbildning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att systematiskt granska vetenskaplig evidens för effekten av utbildning på användandet av omvårdnadsdiagnoser hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter.Bakgrund: Omvårdnadsdiagnoser är en del i omvårdnadsprocessen vilken är till för att hjälpa sjuksköterskor att på ett systematiskt sätt dokumentera i patientjournaler med målsättningen att upprätthålla en god omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Att leva ett förändrat liv : Mäns upplevelse av att leva med prostatacancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Bogren; Johanna Westberg; [2016]
  Nyckelord :Experience; lived experience; perception; prostate cancer; prostatic neoplasms; Livserfarenhet; prostatacancer; prostatiska neoplasmer; uppfattning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen som drabbar män i Sverige. Sjukdomen skapar olika besvär som påverkar männens dagliga liv. Under sjukdomsförloppet upplever männen att de förlorar sin värdighet. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsåtgärder och dokumentationen hos patienter med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Lögdal; Moa Malmberg; [2015]
  Nyckelord :nursing diagnosis; nursing intervention; nursing documentation; standardized care plan; individual care plan; heart failure; omvårdnadsdiagnoser; omvårdnadsåtgärder; omvårdnadsdokumentation; standardvårdplaner; individuella vårdplaner; hjärtsvikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar på att användandet av omvårdnadsdiagnoser har flera fördelar för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. De främjar patientens delaktighet i vården samt uppmärksammar sjuksköterskan på patientens omvårdnadsbehov. LÄS MER