Sökning: "omvårdnadshandledning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet omvårdnadshandledning.

 1. 1. Förekomst av omvårdnadshandledning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Signe Rodhe; Jessica Högberg; [2017]
  Nyckelord :hinder; omvårdnadshandledning; reflektion; sjuksköterska; telefonintervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Handledning är ett forum där möjlighet ges till reflektion. Reflektion kan handla om att bearbeta situationer som upplevts svåra, att planera inför framtiden samt att sätta ord på tyst kunskap. LÄS MER

 2. 2. I sjuksköterskans händer : om patienttillfredsställelse på svenska akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Hindorf; Malin Tillgren; [2016]
  Nyckelord :Patienttillfredsställelse; omvårdnad; Sverige; akutmottagningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycket på svenska akutmottagningar har ökat de senaste åren med fler sökande och längre väntetider. Patienter som söker vård kan uppleva en bristande tillfredställelse. För att uppnå god patienttillfredsställelse är en avgörande faktor förhållandet mellan sjuksköterskan och personen som får vård. LÄS MER

 3. 3. Skilda Världar : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Catrine Jacobsson; [2015]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; sjuksköterska; erfarenhet; attityder; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i befolkningen och det förekommer ofta en samsjuklighet av somatisk ohälsa och sjukdom. Vården är uppdelad i somatisk och psykiatrisk vård och är inriktad mot funktion och sjukdom. Sjuksköterskeprogrammen innehåller endast en liten del psykiatrisk omvårdnad och ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadshandledning, ett behov i det dagliga arbetet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Johansson; Sarah Kristoffersson Svensson; [2013]
  Nyckelord :Omvårdnadshandledning; Behov; Intresse; Leg. Sjuksköterska; Schemalagd tid;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sitt dagliga arbete är det många yrkesutövare som ställs inför svåra utmaningar och höga förväntningar. Att kunna bearbeta och reflektera kring dessa utmaningar ger en ökad kompetens och förbättrad självkänsla. I dagens arbetsmiljö, präglad av tidsbrist och hög arbetsbelastning, kan svåra situationer lätt uppstå. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadshandledning : till nytta för sjuksköterskan och patienten inom vård av äldre

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Charlotta Gartéus; [2012]
  Nyckelord :Arbetsstresshantering; Omvårdnadshandledning; Sjuksköterskor och vård av äldre;

  Sammanfattning : Det framkommer i tidigare forskning att en tredjedel av alla arbetsrelaterade sjukdomar i Sverige inom vårdsektorn under året 2004 hade att göra med organisatoriska eller sociala faktorer såsom arbetsbelastning. Statistiken toppades av sjuksköterskor som kände av diffusa arbetskrav men som också drabbats av som traumatiska upplevelser som inbegriper hot och som skapade rädsla. LÄS MER