Sökning: "omvårdnadshandledning"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet omvårdnadshandledning.

 1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av kliniskt introduktionsår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alma Aaberg; Patricia Olsson Piittisjärvi; [2019]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; kliniskt introduktionsår; utvecklingsprocess; övergångsperiod; transition; omvårdnadshandledning; upplevelser;

  Sammanfattning : Ett påtagligt samhällsproblem idag är den rådande brist på legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom den svenska sjukvården. I takt med att befolkningen ökar och medelåldern blir allt högre blir vikten av att bibehålla verksamma legitimerade sjuksköterskor allt mer påtaglig. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av professionell grupphandledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Liisa Linna; Stina Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :omvårdnadshandledning; professionell grupphandledning; sjuksköterska; stöd; upplevelser; clinical supervision; clinical group supervision; experiences; nurse; support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är in i sin kärna ett emotionellt arbete, vilket skapar behov av stöd. Professionell grupphandledning är en stödmekanism där reflektionen är en central komponent. Reflektion inom ramen för en professionell handledningsgrupp innebär förutom stöd även en möjlighet till ny kunskap för deltagarna. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av omvårdnadshandledning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Signe Rodhe; Jessica Högberg; [2017]
  Nyckelord :hinder; omvårdnadshandledning; reflektion; sjuksköterska; telefonintervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Handledning är ett forum där möjlighet ges till reflektion. Reflektion kan handla om att bearbeta situationer som upplevts svåra, att planera inför framtiden samt att sätta ord på tyst kunskap. LÄS MER

 4. 4. I sjuksköterskans händer : om patienttillfredsställelse på svenska akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Hindorf; Malin Tillgren; [2016]
  Nyckelord :Patienttillfredsställelse; omvårdnad; Sverige; akutmottagningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycket på svenska akutmottagningar har ökat de senaste åren med fler sökande och längre väntetider. Patienter som söker vård kan uppleva en bristande tillfredställelse. För att uppnå god patienttillfredsställelse är en avgörande faktor förhållandet mellan sjuksköterskan och personen som får vård. LÄS MER

 5. 5. Skilda Världar : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Catrine Jacobsson; [2015]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; sjuksköterska; erfarenhet; attityder; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i befolkningen och det förekommer ofta en samsjuklighet av somatisk ohälsa och sjukdom. Vården är uppdelad i somatisk och psykiatrisk vård och är inriktad mot funktion och sjukdom. Sjuksköterskeprogrammen innehåller endast en liten del psykiatrisk omvårdnad och ohälsa. LÄS MER