Sökning: "omvårdnadsmål"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsmål.

 1. 1. Följsamhet till egenvård och livsstilsförändringar vid Diabetes Mellitus typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Simone Johansson; Jenny Sundström; [2019]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; Egenvård; Patientutbildning; Personcentrerad omvårdnad; Sjukdomshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom där antalet drabbade ökar varje år. Sjukdomen innebär livslång behandling och det krävs kontinuerligt engagemang från den som lever med sjukdomen. Det ställs höga krav på att dessa personer ska kunna sköta sin vård självständigt. LÄS MER

 2. 2. Musik som symtomlindrande omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Keder; Agnes Lingegård; [2019]
  Nyckelord :BPSD; Demenssjukdom; Musik; Musikterapi;

  Sammanfattning : Demenssjukdomar är progressiva sjukdomar som inte går att bota. Det är vanligt förekommande att personer med demenssjukdom drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). Omvårdnadsmål inom demensvården är att lindra symtom, öka välbefinnande och livskvalitet samt stärka hälsa utifrån ett holistiskt synsätt. LÄS MER

 3. 3. Otillräcklighet i vårdandet : Sjuksköterskans upplevelser under stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabrina Jovanovic; [2017]
  Nyckelord :inadequacy; lack of time; nurse; quality of care; stress; workload; arbetsbelastning; omvårdnadskvalitet; otillräcklighet; sjuksköterska; stress; tidsbrist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ett vanligt förekommande problem inom vården och grundas i underbemanning samt hög arbetsbelastning. Sjuksköterskans tid med patienter påverkas av dessa faktorer. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten utgör grunden för vårdandet. LÄS MER

 4. 4. Människans glidning mellan det fruktade jaget och det önskvärda jaget : Motivationens betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Leif Porsebäck; Fredrik Pålsson; [2015]
  Nyckelord :faktorer; motivation; omvårdnad; patient;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att belysa vad motivation är och kan vara inom omvårdnad. Metoden för studien var litteraturstudie där åtta vetenskapliga artiklar redovisas i resultatet. Begreppet motivation är en viktig faktor för människan som patient i olika övergångar/rörelser från ohälsa till hälsa. LÄS MER

 5. 5. Patient centrerad vård - en vårdvision

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Monica Broeren; Gezime Zuta Kurtisi; [2012-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Patientnärmrevård en vårmodell som blir allt vanligare inom svensk sjukvård. I denna litteraturstudie vill vi titta närmre på den ursprungliga modellen ”Patient Centred Care (PCC). LÄS MER