Sökning: "omvårdnadsplan vid stroke"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden omvårdnadsplan vid stroke.

 1. 1. Prehospital omvårdnad vid risk för crush syndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Uno Jonsson; [2012]
  Nyckelord :crush syndrome; prehospital care; crushing; muscle damage; crush syndrome; prehospital care; prehospital omvårdnad; klämsklador; muskelskador;

  Sammanfattning : Sammanfattning. Bakgrund:Crush syndrome eller traumatisk rahbdomyolys är vanligt vid större naturkatastrofer som tex jordbävningar. Det kan också uppkomma när personer utsätts för tryck mot musklerna vid tex stroke, intoxikationer, byggnadsras, industriolyckor. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av ätsvårigheter efter stroke

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Massomeh Borzoy; [2011]
  Nyckelord :Stroke; experiences; eating difficulties; Stroke; upplevelser; ätsvårigheter;

  Sammanfattning :     Sammanfattning Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn för olika kärlsjukdomar i hjärnan. Ätsvårigheter definieras som en eller flera svårigheter som inverkar negativt på förberedelse och intag av mat och/eller dryck. Ät- och sväljningsproblem efter stroke kan leda till malnutrition, uttorkning och viktnedgång. LÄS MER