Sökning: "omvårdnadsproblem smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden omvårdnadsproblem smärta.

 1. 1. Patientens upplevelse av att leva med trycksår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Linn Korsrud; Theresa Vormelker; [2020]
  Nyckelord :leva med; patient; trycksår; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är ett stort omvårdnadsproblem inom hälso- och sjukvården och anses som en vårdskada. Det är en skada som uppkommer i den underliggande vävnaden eller i huden. Ett trycksår kan vara ett resultat av en inadekvat vård eller att patienten lider av en bakomliggande sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters smärta vid trycksår : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Katarina Jarnbjer; Linda Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :erfarenheter; lindra; patienter; sjuksköterskor; smärta; trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är ett vanligt förekommande omvårdnadsproblem inom sjukvården som ofta kopplas till en förvärvad vårdskada. Förekomsten av smärta vid trycksår är hög och orsakar ett lidande som påverkar patientens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med långvarig smärta : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Daphne Denizeri Vargas; Emilia Nerström; [2015]
  Nyckelord :Långvarig smärta; Bemötande; Kronisk smärta; Kunskap; Hälsa;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundLångvarig smärta är en komplex problematik som återfinns hos 40 till 50 procent av befolkningen. Den orsakar ofta stort lidande och minskad livskvalitet för de drabbade och kräver behandling med multidisciplinära insatser. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsinterventioner för att minska risken för sömnstörning hos patienter på intensivvårdsavdelning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Nordgren; Rose-Marie Lundberg; [2014]
  Nyckelord :intensivvårdsavdelning; sömnstörning; Intensivvårdssjuksköterska; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Intensivvård definieras av högspecialiserad och högteknologisk vård. Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är så kritiskt sjuka och/eller skadade att de inte kan vårdas på en vanlig vårdavdelning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityd till smärtbedömning : En litteratustudie som belyser sjuksköterskors genomförande, inställning och bakomliggande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Lundgren; Anna Montán Kaldner; [2009]
  Nyckelord :Pain; Pain assessment; Attitude; Nurse; Smärta; Smärtbedömning; Attityd; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Smärta är ett utbrett omvårdnadsproblem och en av de vanligaste orsakerna till att människor söker sig till sjukvården. Många patienter lider av underbehandlad smärta som ofta kan relateras till en bristande smärtbedömning. LÄS MER