Sökning: "omvårdnadsproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsproblem.

 1. 1. Patienters upplevelser av omvårdnad på sjukhus efter stroke : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Michaela Mattsson; Duaa Altabbakh; [2021]
  Nyckelord :omvårdnad; patienters upplevelser; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett stort folkhälsoproblem som ofta leder till att det även blir ett omvårdnadsproblem eftersom strokevården inte alltid är anpassad till patientens förväntningar och förhoppningar. Patienters upplevelser är sällan medräknade när omvårdnadsplaner och omvårdnadsåtgärder sätts in. LÄS MER

 2. 2. Hantera utmaningar i omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt : En litteraturöversikt från sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Nolén; Mariya Nyrén; [2021]
  Nyckelord :Heart failure; lifestyle; literature review; nurse; nursing.; Hjärtsvikt; litteraturöversikt; livsstil; omvårdnad; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med hjärtsvikt upplever en rad olika omvårdnadsproblem och symtom. Egenvårdsråd inom hjärtsvikt minskar symtomen och dödligheten, dock finns det svårigheter inom livsstilsförändringar. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av att leva med trycksår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Linn Korsrud; Theresa Vormelker; [2020]
  Nyckelord :leva med; patient; trycksår; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är ett stort omvårdnadsproblem inom hälso- och sjukvården och anses som en vårdskada. Det är en skada som uppkommer i den underliggande vävnaden eller i huden. Ett trycksår kan vara ett resultat av en inadekvat vård eller att patienten lider av en bakomliggande sjukdom. LÄS MER

 4. 4. ATT LEVA MED REUMATOID ARTRIT OCH DESS PÅVERKAN PÅ DAGLIGT LIV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecca Lindkvist; Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :dagligt liv; reumatoid artrit; kvalitativ litteraturstudie; omvårdnad; påverkan;

  Sammanfattning : Lindkvist, R & Persson, E. Att leva med reumatoid artrit och dess påverkan på dagligt liv. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsproblem hos patienter som genomgår avancerad bukkirurgi : En intervjustudie med sjuksköterskor på kirurgisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Vårdvetenskap; Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Johan Erlandsson; Emelie Lindner Brundin; [2019]
  Nyckelord :Cancer i bukhålan; Cytoreduktiv kirurgi; Kvalitativ intervjustudie; Fundamentals of Care; Kirurgisk vårdavdelning;

  Sammanfattning : Background: Patients undergoing cytoreductive surgery with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy may have extensive and complicated nursing needs with risk of complications. However, there is no research on the postoperative care at the surgical ward. LÄS MER