Sökning: "omvårdnadsrelation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsrelation.

 1. 1. Patienters erfarenheter av en operation i vaket tillstånd. : En litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Harlin; Helena Wigander; [2019]
  Nyckelord :operationssjukvård; regionalanestesi; patientupplevelse; omvårdnadsrelation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING     Bakgrund: Alltfler patienter opereras i vaket tillstånd, vilket är kostnadseffektivt för samhället samt innebär mindre risker och snabbare återhämtning för patienten. Tidigare forskning visar att patienter tolererar vaken kirurgi väl, men det finns kunskapsluckor om hur detta upplevs. LÄS MER

 2. 2. Barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där föräldrar har psykisk ohälsa : En intervjustudie från flera pediatriska vårdverksamheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Bäckström; Amanda Ollila; [2019]
  Nyckelord :barnsjuksköterska; psykisk ohälsa; föräldrar; livsvärld; vårdande möte; familjefokuserad omvårdnad; utbildning; tvärprofessionell samverkan.;

  Sammanfattning : Barnsjuksköterskor möter allt oftare föräldrar med psykisk ohälsa. Med ökad frekvens av psykisk ohälsa, ökar kraven på barnsjuksköterskors kompetens att i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa möta dem utifrån de förutsättningar som finns. LÄS MER

 3. 3. Icke-verbal kommunikation i omvårdnadsrelationen : En litteraturöversikt om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Hedvig Danneholm; Hanna Elo; [2017]
  Nyckelord :communication; non-verbal communication; nurse-patient relations; nursing; touch; beröring; icke-verbal kommunikation; kommunikation; omvårdnad; omvårdnadsrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Icke-verbal kommunikation definieras som all kommunikation utöver det talade ordet. Tidigare studier har visat att patienter värdesätter icke-verbala signaler såsom ögonkontakt, kroppsspråk och beröring, men att beröring sällan används som ett medvetet kommunikationsmedel. LÄS MER

 4. 4. Att möta flyktingar och migranter : Vårdpersonalens erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mikael Isaksson; Alexander Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Asylum seekers; caring personnel; experience; migrants; nursing staff; Asylsökande; erfarenheter; migranter; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Att möta flyktingar och migranter - vårdpersonalens erfarenheter Bakgrund: Sverige har gått från en homogen population med fyra procent av befolkningen födda i ett annat land år 1960 till 17 procent år 2015. Med tillströmningen av över 160 000 flyktingar under 2015 står det svenska samhället och i synnerhet sjukvården inför nya utmaningar, studier har visat att flyktingar har högre prevalens av psykisk sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med självskadebeteende : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Frida Lindholm; Sara-Mira Salminen; [2016]
  Nyckelord :Experience; experiences; nurse; nursing; self-harm behavior; Erfarenheter; omvårdnad; sjuksköterska; självskadebeteende; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett sedan länge förekommande fenomen som kan vara framträdande hos patienter med en oförmåga att reglera affekter. Det innebär ett lidande för patienterna och det bidrar till en känslomässig påverkan hos sjuksköterskorna. LÄS MER