Sökning: "omvårdnadsteori Benner och Wrubel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden omvårdnadsteori Benner och Wrubel.

 1. 1. Att bemästra det onda - en litteraturstudie om fibromyalgipatienters copingstrategier vid kronisk smärta med stöd från sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabelle Agrér; Frida Lundmark; [2010-12-06]
  Nyckelord :Fibromyalgi; kronisk smärta; coping; copingstrategier; stöd; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I början av århundradet ansågs smärta vara relaterad till kroppsliga orsaker. Smärta utan kroppslig skada betraktades som psykisk sjukdom. Oklar kronisk smärta delades in i två olika grupper utifrån den psykoanalytiska synen och den strikt organiska synen. LÄS MER

 2. 2. Att ge bort en del av sig själv : upplevelsen av att vara organdonator

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Svante Knutsson; [2008-06-03]
  Nyckelord :Organdonation; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/Omvårdnad – eget arbete.... LÄS MER