Sökning: "omvårdnadsteori anestesi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden omvårdnadsteori anestesi.

 1. 1. Preoperativ omvårdnad i samband med fasta inför kirurgi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Jegendal; Emilia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :preoperative fasting; preoperative care; aspiration; carbohydrate-rich drink; preoperativ fasta; preoperativ omvårdnad; aspiration; kolhydratuppladdning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ fasta är nödvändigt innan anestesi för att reducera magsäckens innehåll och därmed minska risken för aspiration. Trots att internationella riktlinjer rekommenderar två timmars fasta för klar vätska är det många sjukhus som fortfarande använder sig av rutinmässig praxis att låta patienter fasta från midnatt. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att opereras i regional anestesi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Adam Bengtsson; Mia Magnusson; [2018]
  Nyckelord :regional anestesi; patientupplevelse; omvårdnad; vaken;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regional anestesi blir allt vanligare i västvärlden och det anses även enligt flera studier vara säkrare och mer kostnadseffektivt än generell anestesi. Patienterna som genomgår kirurgi i regional anestesi upplever däremot ofta oro och ångest under operationen. LÄS MER

 3. 3. Perioperativ omvårdnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anette Hellichius; Carina Jacobsson; [2008]
  Nyckelord :Delaktighet; dialog; information; omvårdnad; Orlando; perioperativ dialogmodell; sammanhängande helhet; upplevelser;

  Sammanfattning : Perioperativ omvårdnad är de vårdhandlingar och vårdaktiviteter som utförs av en anestesi- och operationssjuksköterska under de pre-, intra- och postoperativa fa-serna i samband med en patients operation. Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av perioperativ omvårdnad med inriktning mot peri-operativ dialogmodell. LÄS MER