Sökning: "omvårdnadsteori behövs"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden omvårdnadsteori behövs.

 1. 1. Förstår du vad jag menar? : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer i vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Zoë Faison; Paphanin Phanngam; [2018]
  Nyckelord :språkbarriär; kommunikation; vårdrelation; personcentrerad vård; sjuksköterskeperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle där det blivit vanligare att patienter som söker vård varken talar eller förstår det svenska språket. Det kan uppstå en språkbarriär mellan sjuksköterska och patient, där sjuksköterskor utmanas med att kunna erbjuda en jämlik vård och etablera en vårdrelation med patienterna. LÄS MER

 2. 2. Tröst till personen med cancer som vårdas av sjuksköterska i livets slut : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Bokström; Ingrid Svensson; [2018]
  Nyckelord :Consolation; End of life; Nurse; Neoplasm; Tröst; livets slutskede; sjuksköterska; cancer;

  Sammanfattning : Tröst har en central del i omvårdnaden. Begreppet tröst har ifrågasatts om det är relevant för omvårdnaden. Tröst förknippas med lidande och betydelsen av begreppet tröst är individuellt, kroppsligt, mentalt och andligt. Syftet med studien var att undersöka begreppet tröst utifrån ett omvårdnadsperspektiv i livet slutskede. LÄS MER

 3. 3. Att leva med komfort till livets slut: patienters upplevelse av mjukmassage : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Oksana Engvall; Sara Larsson; [2018]
  Nyckelord :Mjukmassage; Palliativ vård; Komplementär behandling; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Beröring är ett grundläggande behov hos människan som kan ha beskyddande, vårdande, sociala och tröstande funktioner. I olika kulturer utgör beröring uttryck för trygghet, vänskap eller att man älskar sin närstående och bryr sig om deras hälsa. LÄS MER

 4. 4. Barns och föräldrars upplevelser av barnsjuksköterskans bemötande inom barnonkologisk omvårdnad : 12 månader efter diagnostillfälle

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mattias Blomqvist; Elisabet Odin; [2016]
  Nyckelord :Caring approach; nursing; participation; information; child; Bemötande; omvårdnad; delaktighet; information; barn;

  Sammanfattning : Varje år drabbas 250-300 barn under 15 år av cancer i Sverige. Tidigare ansågs barncancer nästintill obotligt, men dagens framsteg inom medicin har gjort att allt fler barn överlever sin cancer och perspektivet inom hälso- och sjukvård har därmed ändrats radikalt. När barn drabbas av cancer påverkas hela familjen. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med ALS : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Ramström; Åsa Lindberg; [2016]
  Nyckelord :ALS; lidande; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: ALS är en progressiv obotlig sjukdom som påverkar nervsystemet och överlevnaden är mellan 3-5 år. Omvårdnadsåtgärder bör sättas in i ett tidigt skede och fokus bör ligga på den unika patienten men även familjen påverkas. LÄS MER