Sökning: "omvårdnadsteori cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden omvårdnadsteori cancer.

 1. 1. Palliativ omvårdnad som lindrar lidandet av en förändrad självbild inom onkologisk slutenvård – sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Maria Eide; Ninna Herklint; [2020-08-06]
  Nyckelord :Självbild; kroppsbild; palliativ vård; onkologisk slutenvård; sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett stort antal patienter med cancer kommer få palliativ vård under en längre tid.Sjuksköterskor kommer att möta många palliativa patienter med cancer som vårdas till livetsslut inom slutenvården. Det finns modeller för hur man arbetar med personcentrerad palliativvård för att lindra lidande. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet hos kvinnor efter gynekologiskcancerbehandling : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ida Andersson; Anna Västerbo; [2020]
  Nyckelord :Gynekologisk cancer; litteraturöversikt; livskvalitet; omvårdnad; upplevelser; Watsons omvårdnadsteori.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jämlik cancervård? : En litteraturöversikt om socioekonomiska skillnader i den skandinaviska cancervården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Berglund; Ebba Hemmingsson; [2019]
  Nyckelord :Disparities in cancer; cancer care; socioeconomic; equality in care; Skillnader i cancer; cancervård; socioekonomi; jämlik vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är tumörsjukdomar det, som efter sjukdomar i cirkulationsorganen, orsakar flest dödsfall. Det är sedan tidigare känt att människor som lever under sämre socioekonomiska förhållanden löper större risk att insjukna och avlida till följd av cancersjukdom. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) vid kolorektalkirurgi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Märta Elgh; Maria Hansen; [2019]
  Nyckelord :Enhanced Recovery After Surgery ERAS ; kirurgi; kolorektal; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) är ett vårdprogram skapat för att förbättra återhämtning och minska kroppens stresspåslag efter kirurgi. Det första ERAS- programmet utvecklades år 2012 för kolorektalkirurgi.  Kolorektalcancer drabbar ca 6 400 personer/år i Sverige, och ca 2 600 personer dör årligen. LÄS MER

 5. 5. Livskvalitet bland kvinnor med metastaserad bröstcancer - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sara Hallberg; Karin Welamsson; [2019]
  Nyckelord :factors; metastatic breast cancer; quality of life; review; women; faktorer; livskvalitet; litteraturöversikt; kvinnor; metastaserad bröstcancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnos som kvinnor världen över drabbas av. Metastaserad bröstcancer (MBC) innebär att bröstcancern har bildat dottertumörer. LÄS MER