Sökning: "omvårdnadsteori florence"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden omvårdnadsteori florence.

 1. 1. Patientens attityd till intim omvårdnad : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Max Johansson; Jenny Öster; [2019]
  Nyckelord :Intim omvårdnad; Attityder; Kön; Integritet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under medeltiden utförde män och kvinnor omvårdnad via religiösa organisationer. På 1600-talet behövde sjuksköterskor ingen formell utbildning då de var assistenter till läkaren. På 1800-talets mitt kom Florence Nightingale och uttalade sig om att bedriva omvårdnad som sjuksköterska var en kvinnas uppgift. LÄS MER

 2. 2. Nightingales omvårdnadsåtgärder för att främja sömn hos äldre : En tvärsnittsstudie på vård- och omsorgsboenden i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ylva Linde; Julia Sollén; [2016]
  Nyckelord :geriatrik; sömn; omvårdnad; vårdhem; omvårdnadsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund. Sömnstörningar och medföljande bristande sömnkvalitet samt sömnkvantitet kan medföra en minskning av livskvalitet och ökning av psykiska besvär. Få äldre personer får en adekvat behandling för dessa sömnsvårigheter, ofta för att sömnstörningar bedöms vara en normal del av åldrandet. Syfte. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans evidensbaserade hygienåtgärder som kan förebygga vårdrelaterade infektioner : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Nina Muttonen; Johanna Borres Henriksson; [2009]
  Nyckelord :Evidensbaserade hygienåtgärder; Florence Nightingale; Vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Föreliggande systematiska litteraturstudies syfte är att undersöka sjuksköterskans evidensbaserade hygienåtgärder som kan förebygga vårdrelaterade infektioner. Artiklarna söktes inom Högskolan Dalarnas bibliotek via databasen Electronic Library Information Navigator (ELIN). Använda sökord var Infect* and Prevent* and Nurs* and Hygien*. LÄS MER

 4. 4. Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid trycksår : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Molander Wirgin; Liselott Tinnerholm; [2009]
  Nyckelord :Omvårdnadsåtgärder; prevention och trycksår.;

  Sammanfattning : I föreliggande systematiska litteraturstudie var syftet att samla information om och belysa sjuksköterskans evidensbaserade omvårdnadsåtgärder för att förebygga och bedöma trycksår. Artiklar söktes via Högskolan Dalarnas bibliotek och sökmotorn Electronic Library Information Navigator (ELIN). LÄS MER

 5. 5. Sedd, hörd, trodd, bekräftad. En litteraturstudie i perioperativ omvårdnadsteori.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Renée Hellström; Lisbeth Sjöstedt; [2007-11-13]
  Nyckelord :nursing theory; perioperative nursing; patient focused model;

  Sammanfattning : Introduktion: Forskning kring omvårdnadsteori har ända sedan Florence Nightingales tid varit aktuell. Utvecklingen har resulterat i många olika riktningar. LÄS MER