Sökning: "omvandlingsprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet omvandlingsprojekt.

 1. 1. STADSKÄRNAN I OMVANDLING : En fallstudie om samtida planering för social hållbarhet i Eskilstunas stadskärna

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Andersson; Hanna Berglund; [2023]
  Nyckelord :Social hållbarhet; stadskärna; mötesplatser; attraktivitet; köpcentrum; elektronisk handel e-handel ;

  Sammanfattning : Stadskärnan som handelsplats möter fler och fler utmaningar i och med ökad konkurrens från e-handeln och externa köpcentrum. Detta leder till att stadskärnan blir mindre attraktiv som plats att vistas på, och därigenom förlorar den sin position som mötesplats. LÄS MER

 2. 2. Kiruna stadsomvandling : en fallstudie om ett landskaps förändring med kirunabornas perspektiv som utgångspunkt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Ajanki; Lotta Engvall; [2022]
  Nyckelord :Kiruna stadsomvandling; plats; platsanknytning; platskänsla; solastalgi; identitet; minne; kulturarv; medborgardialog;

  Sammanfattning : Människan har alltid anpassat landskap utefter sina egna och samhällets behov, och därmed är förändringar en naturlig del av landskapets utveckling. Just nu genomgår staden Kirunas landskap drastiska förändringar till följd av gruv- och mineralkoncernen LKABs järnmalmsbrytning i Kirunagruvan. LÄS MER

 3. 3. Uppsala stadsomvandling : Omvandlingsprojekts effekt på stadsmiljön ur ett urbanmorfologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linn Frisell Cramfelt; [2021]
  Nyckelord :urban morphology; urban transformation; transformation projects; Uppsala; urbanmorfologi; stadsomvandling; omvandlingsprojekt; Uppsala;

  Sammanfattning : Examensarbetets huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur stora omvandlingsprojekt påverkar en stadsmiljös karaktär. Detta har utförts genom en fallstudie av Uppsala, en stad i en av den mest expansiva tillväxtområdena i Europa. Det tillhör ett av regeringens prioriterade områden i satsningen på hållbara stadsdelar och städer. LÄS MER

 4. 4. Frihamnen och platsens betydelse : landskapsarkitektens och kommunens syn på en platsspecifik utveckling av Frihamnen, Göteborg

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Beata Willeborn; [2020]
  Nyckelord :site; plats; platsspecifik; Frihamnen; Göteborg;

  Sammanfattning : I Göteborg planeras ett stort omvandlingsprojekt av Frihamnen. Frihamnen var tidigare ett hamnområde i Göteborgs inre hamn, men efter expansioner av Göteborgs hamn har all verksamhet flyttat längre ut från staden. LÄS MER

 5. 5. Fjordparken : en studie om postindustriell stadsomvandling

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mikaela Persson; [2020]
  Nyckelord :gestaltningsförslag; hamnområde; postindustri; park; badplats; site; platsomvandling; Filipstad; Oslo;

  Sammanfattning : Traces of industrialization can now be found in the ports of several coastal cities and have been gaining increasing focus in various planning discourses. The aim is to determine how to create better use of the land while weaving its existing qualities in as part of the existing cities, as the challenge in some of these transformation projects is that modern ports often have similar structures and cultural themes, regardless of the areas’ geographical locations and shapes. LÄS MER