Sökning: "on c d"

Visar resultat 16 - 20 av 439 uppsatser innehållade orden on c d.

 1. 16. Acoustic performance of timber volume elements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Oliver Olsson; [2020]
  Nyckelord :Impact sound insulation; Air-borne sound insulation; Cross laminated timber; CLT; Timber Volume Element; Vibration Insulation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The thesis investigates the acoustic performance of light weight timber constructions known as timber volume elements and vibration insulation methods employed in these. Common materials used in light weight timber floor constructions and different floor configurations consisting of these materials were also studied. LÄS MER

 2. 17. The use of bicycles in a mid-sized city – benefits and obstacles identified using a questionnaire and GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Georgios Efthymiou; [2020]
  Nyckelord :geography; GIS; cycling routes; bicycle; city; Karditsa; T.P.S; questionnaire; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The use of bicycles in a mid-sized city – benefits and obstacles identified using a questionnaire and GIS The need for alternative means of transport is highlighted by many studies. This need can be satisfied by prioritizing the use of bicycles over the use of mechanical vehicles in daily mobility needs in a city. LÄS MER

 3. 18. Kartläggning av transaktionsmarknaden i Stockholms län 2019

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Madeleine Jakobik; Johannes Sennerö; [2020]
  Nyckelord :Transactions; real estate investments; investment category; location classification; Transaktioner; fastighetsinvesteringar; investerarkategorier; lägesklassificeringar;

  Sammanfattning : År 2019 var rekordår i transaktionsvolym på Stockholms kommersiella fastighetsmarknad där en mångfald av investerarkategorier var aktiva. De lägen där fastighetsinvesteringar görs kategoriseras kommunvis för fastighetstyper efter lägets attraktion på en skala som benämns AA, A, B, C, och D där AA är det mest attraktiva läget och D det minst attraktiva läget. LÄS MER

 4. 19. Dynamical Borel-Cantelli lemmas and applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Viktoria Xing; [2020]
  Nyckelord :Borel-Cantelli lemma; dynamical systems; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The classical Borel–Cantelli lemma is a beautiful discovery with wide applications in the mathematical field. The Borel–Cantelli lemmas in dynamical systems are particularly fascinating. Here, D. Kleinbock and G. LÄS MER

 5. 20. Har lågpresterande elever svårare att självbedöma? : Självbedömningens validitet i relation till prestationsnivå inom samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Joacim Pettersson; [2020]
  Nyckelord :self-assessment; level of achievement; ability; factual knowledge; understanding; skill; social science;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the relationship between students' achievement level and the validity of students' self-assessments in the course social studies. The students were divided into two achievement groups, low-achiever and high-achiever. LÄS MER