Sökning: "on c d"

Visar resultat 6 - 10 av 444 uppsatser innehållade orden on c d.

 1. 6. Methane production in Swedish freshwater lakes at different temperatures : -A laboratory study

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Mattias Edström; [2020]
  Nyckelord :Methane; lakes; temperature; sediment;

  Sammanfattning : In this study, incubations of sediments from three Swedish lakes, Parsen, Södra Teden, and Venasjön, were made to examine CH4 production during different temperatures. The incubations took place in two different climate rooms, one with a decreasing temperature and one with an increasing temperature with analyses made on the temperature levels around 10 and 20°C. LÄS MER

 2. 7. Resources influencing the growth of a firm at different stages: A qualitative study of Vietnamese SMEs in the IT Sector

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Maiful Begum; Dang Hong Thai; [2020]
  Nyckelord :SME; IT sector; Growth; Growth Stages; Resources;

  Sammanfattning : This research aims to identify the key resources influencing the growth of IT-based SMEs in Vietnam in 5 different growth stages which were developed by Churchill and Lewis (1983); and we also demonstrated the process how such key resources are created, acquired, accumulated and exploited for the growth accordingly. We interviewed 4 founding members of 4 companies to collect the primary data and used some internet sources for secondary data. LÄS MER

 3. 8. Abortförespråkare och kristen? : En jämförande textanalys om abort ur ett teologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Sofia Proohf; [2020]
  Nyckelord :Abort; Kristen feminism; Kvinnorätt; Systematisk teologi; Kristen etik;

  Sammanfattning : I denna uppsats ämnar jag svara på frågan huruvida det går att argumentera för rätten till abort på en kristen teologisk grund? För att göra detta gör jag en jämförande textanalys mellan fyra teologer som skrivit om rätten till abort; R.C Sprouls Abortion: a rational look at an emotional issue och Frank Pavones Abolishing Abortion: How You Can Play a Part i Ending the Greatest Evil of Our Day som är emot abort och Kira Schlesingers Pro-Choice and Christian: Reconciling Faith, Politics and Justice och Margaret D. LÄS MER

 4. 9. Skarvar i KL-träbjälklag : En teoretisk utvärdering av olika skarvtypers mekaniska- och kostnadsmässiga egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Pontus Lundstedt; [2020]
  Nyckelord :CLT; joints; inclined screws; load-bearing capacity; slip modulus; Eurocode 5; KL-trä; förband; skarvar; mekaniska egenskaper; förskjutningsmodul; Eurokod 5;

  Sammanfattning : I och med att klimatfrågan blir allt viktigare ökar även intresset för miljövänligt byggande. Förbyggnader av högre karaktär är förädlade träprodukter något som syns mer av på marknaden. LÄS MER

 5. 10. Coworking spaces as facilitators for professional coworker development : A study about coworking spaces in mid-sized cities in Sweden

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Stephanie Muth; Marius Rauscher; [2020]
  Nyckelord :CWSs; coworking; entrepreneurial competencies; social interactions; professional interactions; professional development;

  Sammanfattning : This master thesis investigates how independent coworkers, such as entrepreneurs and freelancers, develop their entrepreneurial competencies through social and professional interactions in a coworking space. Since its early beginnings in 2005, coworking spaces have grown to a global phenomenon. LÄS MER