Sökning: "onani"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet onani.

 1. 1. ”Det är lättare att tänka utanför boxen, när man redan är utanför boxen”. En fenomenologisk studie om transpersoners strategier till sexuell hälsa.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Björklund; [2020]
  Nyckelord :action research; cooping strategies; empowerment; phenomenology; sexual desire; sexual health; transgender;

  Sammanfattning : Denna studie har en fenomenologisk ingång och undersöker transpersoners förutsättningar, strategier och förhållningssätt för att uppnå sexuell hälsa, samt hur de använt dessa för att hantera könsinkongruens och könsdysfori, genom olika faser av social och medicinsk transition. Studien placerar sig inom aktionsforskning och undersöker handlingsstrategier i en grupp transpersoner som trivs med sin sexualitet. LÄS MER

 2. 2. No Fap - Den sexuellt frustrerade mannens räddning? : En kritisk studie om maskulinitet och mäns frivilliga avståndstagande från pornografi och masturbation i forumet Nofap.com

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Vincent von Sydow; [2020]
  Nyckelord :Nofap; Maskulinitet; maskuliniteter; sexualitet; hegemoni; homosocialitet; diskursteori; onani; masturbation; pornografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka diskurser om maskulinitet och sexualitet som förekommer i internetforumen på hemsidan Nofap.com som är en sida riktat personer med ett pornografi och onaniberoende. LÄS MER

 3. 3. Livet är för kort att runka sönder - En kritisk diskurspsykologisk studie av manlig sexualitet i en svensk NoFap-diskurs på Flashback

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Torbjörn Skoglund Nyberg; [2020]
  Nyckelord :avhållsamhet; kritisk diskurspsykologi; maskulinitet; onani; pornografi;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker med en kritisk diskurspsykologisk ansats hur män i en svensk NoFap-diskurs på Flashback konstruerar maskulinitet. NoFap är en amerikansk plattform som rekommenderar framförallt män att avstå från pornografi och onani under en period för att förbättra sin sexuella hälsa. LÄS MER

 4. 4. Det är faktiskt bara snoppen : När okunskap och rädsla sätter stopp för barnens sexuella utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elena Garcia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Children s sexuality; children s masturbation; the approach of educators; encouraging perspective; social constructionist perspective; Barns sexualitet; barns onani; pedagogers förhållningssätt; främjande perspektiv; socialkonstruktivistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Jag har skrivit en essä som handlar om barns sexualitet, ett känsligt ämne som kan vara svårt att bemöta och samtala kring. Jag utgår från tre berättelser och dilemman som jag mött i mitt arbetsliv. LÄS MER

 5. 5. Geniet och sexualiteten : En analys av Ivar Lo-Johanssons syn på hur uppfostran reglerarde ungas sexualitet, med utgångspunkt i romanen Geniet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lars Sundström; [2018]
  Nyckelord :Geni; sexualitet; ensamhet; onani; monism; polyism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ivar Lo-Johansson menar att synen på uppfostran reglerar hur de ungas sexualitet formas, med utgångspunkt i gestaltningen av huvudpersonens utveckling i romanen Geniet. Uppsatsen analyserar hur denna uppfostran utifrån en sexualmoralisk syn på onani och avhållsamhet enligt Lo-Johansson påverkar individens identitet till sexuell isolering, ensamhet och jag-dyrkan. LÄS MER