Sökning: "onani"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet onani.

 1. 1. "Jag har blivit mycket lyckligare sedan jag slutade intressera mig för kvinnor och bytte till sexdocka" : En kvalitativ studie om erfarenheter hos personer som använder sexdockor

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Eliana Robatto; [2021]
  Nyckelord :Fetish; Internet forum; Masturbation; Queer phenomenology; Sex aids Sexdoll; Sexrobot; Fetisch; Internetforum; Onani; Queer fenomenologi; Sexdocka; Sexhjälpmedel Sexrobot.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa erfarenheter av att använda en sexdocka, så som de framkom i ett svenskt internetforum. Debatten som förs i media kring sexdockor tenderar att återuppliva polariserade ståndpunkter som handlar om genus, sexualitet, pornografi och kommersialism. LÄS MER

 2. 2. Människa, teknik och sexuell njutning. Levda erfarenheter av att använda lufttrycksvibratorer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Genus- och sexualitetsnormer; sexleksaker; onani; sexuell värdehierarki; cyborg; gender and sexuality norms; sex toys; masturbation; sex hierarchy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Through ten semi-structured interviews, with people identified as women and air pressure stimulator users, this study examines lived experiences of using air pressure stimulators. The stimulators serve as a prism to explore the gendered relationship between human, technology and sexual pleasure. LÄS MER

 3. 3. ”Det är lättare att tänka utanför boxen, när man redan är utanför boxen”. En fenomenologisk studie om transpersoners strategier till sexuell hälsa.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Björklund; [2020]
  Nyckelord :action research; cooping strategies; empowerment; phenomenology; sexual desire; sexual health; transgender;

  Sammanfattning : Denna studie har en fenomenologisk ingång och undersöker transpersoners förutsättningar, strategier och förhållningssätt för att uppnå sexuell hälsa, samt hur de använt dessa för att hantera könsinkongruens och könsdysfori, genom olika faser av social och medicinsk transition. Studien placerar sig inom aktionsforskning och undersöker handlingsstrategier i en grupp transpersoner som trivs med sin sexualitet. LÄS MER

 4. 4. No Fap - Den sexuellt frustrerade mannens räddning? : En kritisk studie om maskulinitet och mäns frivilliga avståndstagande från pornografi och masturbation i forumet Nofap.com

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Vincent von Sydow; [2020]
  Nyckelord :Nofap; Maskulinitet; maskuliniteter; sexualitet; hegemoni; homosocialitet; diskursteori; onani; masturbation; pornografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka diskurser om maskulinitet och sexualitet som förekommer i internetforumen på hemsidan Nofap.com som är en sida riktat personer med ett pornografi och onaniberoende. LÄS MER

 5. 5. Livet är för kort att runka sönder - En kritisk diskurspsykologisk studie av manlig sexualitet i en svensk NoFap-diskurs på Flashback

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Torbjörn Skoglund Nyberg; [2020]
  Nyckelord :avhållsamhet; kritisk diskurspsykologi; maskulinitet; onani; pornografi;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker med en kritisk diskurspsykologisk ansats hur män i en svensk NoFap-diskurs på Flashback konstruerar maskulinitet. NoFap är en amerikansk plattform som rekommenderar framförallt män att avstå från pornografi och onani under en period för att förbättra sin sexuella hälsa. LÄS MER