Sökning: "onda karaktärer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden onda karaktärer.

 1. 1. Färg & form, gott & ont. Hur påverkar färg och form intryck av godhet och ondska i karaktärskoncept?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pontus Örnemark; [2020]
  Nyckelord :Estetik; Färg; Formgivning; Karaktär; Godhet; Ondska;

  Sammanfattning : Undersökningen jämförde hur färg och form påverkar uppfattad godhet och ondska i karaktärskoncept. Undersökningen inleds med en översikt av tidigare forskning inom estetik. Människors färgseende förklaras först och sedan färgers betydelser. LÄS MER

 2. 2. Askungen + Prins(essan)= sant Bilderboksanalys av en traditionell och en normkritisk utgåva av Askungen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellinor Hjortsberg; [2019]
  Nyckelord :Askungen; normer; folksaga; bröderna Grimm; normkritik; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Amanda Erikssons traditionella version av Askungen med en uttalad normkritisk version skriven av Alexander Jansson och Sofia Jensfelt. De båda versionerna utgår ifrån folksagans genre och är bilderböcker. LÄS MER

 3. 3. De osynliga förväntningarna om vem och vad jag är - En studie om hur kön skapas genom yttre attribut och föremål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Strand; [2019]
  Nyckelord :barnfilm; diskursanalys; genus; könsmarkörer; könstillhörighet; normer; sterotyper;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att studera hur kön relateras till intresse i populära barnfilmer, med intresse menar jag yrke/hobby/föremål/egenskaper. För att utveckla kunskap av hur de osynliga förväntningarna och normer som existerar förmedlas via film. Detta studerade jag med en diskursanalys av tre populära filmer i dagens barnkultur. LÄS MER

 4. 4. Talar de onda alltid skånska? : En undersökning av dialektbruk i Disneyklassiker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Judith Beck Johansson; [2019]
  Nyckelord :dialekt; attityder; Disney; fonetik;

  Sammanfattning : Attityder till och värderingar om dialekter är vanligt förekommande fenomen, men precis som många andra aspekter av språk, kan även dessa förändras. Denna undersökning syftar till att utreda huruvida animerade filmer, specifikt Disneyklassiker, kan bidra till produktion och reproduktion av attityder till och värderingar om dialekter. LÄS MER

 5. 5. ¿CÓMO ES UN TRAIDOR? Un análisis de tres personajes traidores de la literatura del Cono Sur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malin Evasdotter Lindström; [2017-01-31]
  Nyckelord :spanska; Puig; Bolaño; Alcoba; literatura; interseccionalidad; El Cono Sur;

  Sammanfattning : Förrädare är en återkommande karaktär i litteraturen och efter att ha läst ett antal romaner med förräderi som tema som alla utspelade sig i Cono Sur, väcktes intresset att undersöka synen på förrädare och förräderi i den delen av världen. För att åstadkomma detta har tre romaner som innehåller förrädarkaraktärer valts ut: El beso de la mujer araña av Manuel Puig, Nocturno de Chile av Roberto Bolaño samt La casa de los conejos av Laura Alcoba och förrädarkaraktärerna i dessa tre har analyserats med avsikt att söka efter likheter. LÄS MER