Sökning: "ondska"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet ondska.

 1. 1. Färg & form, gott & ont. Hur påverkar färg och form intryck av godhet och ondska i karaktärskoncept?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pontus Örnemark; [2020]
  Nyckelord :Estetik; Färg; Formgivning; Karaktär; Godhet; Ondska;

  Sammanfattning : Undersökningen jämförde hur färg och form påverkar uppfattad godhet och ondska i karaktärskoncept. Undersökningen inleds med en översikt av tidigare forskning inom estetik. Människors färgseende förklaras först och sedan färgers betydelser. LÄS MER

 2. 2. Vad är en representativ muslim? : Vestmanlands läns tidnings porträttering av islam och muslimer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karwan Abbasi; Samer Al-Mosawy; [2020]
  Nyckelord :islam; muslimer; islamism; terrorism; extremism och radikalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där människor rör sig mellan länder, där kulturella referenser möts, påverkar, sammanflätas och utvecklas med andra och där den ökade globaliseringen gör att jordens befolkning kommer allt närmre varandra. Samtidigt finns nationsgränser varigenom det upprätthålls och produceras normer och värderingar och därigenom riktlinjer för vad som kan ta sig uttryck samt på vilket sätt. LÄS MER

 3. 3. Möten med naturandar : Natur, ondska och moral i vandrartrilogin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Juell-skielse; [2020]
  Nyckelord :SF; Urban Fantasy; Ekokritik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en ekokritisk analys av romanerna i Madeleine Bäcks trilogi om vandrarna. Syftet med analysen är att undersöka hur relationerna mellan människa och naturandar samt hur förhållandet mellan människa och natur framställs. LÄS MER

 4. 4. ”Den moderne Prometeus”  : En analys av ondska i Mary Shelleys Frankenstein

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Helena Möllerström; [2020]
  Nyckelord :Frankenstein; Evil; Theories of evil; Claudia Card; Arne Johan Vetlesen; Frankenstein; Ondska; Teorier om ondska; Claudia Card; Arne Johan Vetlesen;

  Sammanfattning : The aim with this paper is to study the different portrayals of evil as seen in Mary Shelley ́s Frankenstein. The analysis of the material is supported by two theories of evil, to further establish an objective aspect to the main subjective interpretation of the content. LÄS MER

 5. 5. Den perfekta pedofilen : En diskursanalytisk studie av avhållsamma pedofilers bloggar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Greip; [2020]
  Nyckelord :pedofili – avhållsamma pedofiler – stigma – bloggar – subjektsposition – motdiskurs;

  Sammanfattning : Avhållsamma pedofiler – pedofiler som inte vill agera sexuellt gentemot barn – är en grupp som trots sin avhållsamhet riskerar att stigmatiseras på grund av sin pedofili. Med diskurs-analytisk metod analyseras bloggar skrivna av fem avhållsamma pedofiler, utifrån vilka subjektspositioner de intar och hur de konstruerar pedofili. LÄS MER