Sökning: "one decision"

Visar resultat 1 - 5 av 4067 uppsatser innehållade orden one decision.

 1. 1. Utmaningarna med digitalisering av ekonomistyrning för små och medelstora tillverkande verkstadsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sar Appel Jonsson; Jacob Svensson; [2023-02-21]
  Nyckelord :SME; digitalisering; ekonomistyrning; beslutsprocesser; tillverkning;

  Sammanfattning : The focus of this study is management control, more precisely how decision making and control mechanisms are affected by digitalization and what hampers the future development of digitalization in small and medium sized companies. To stay competitive it is important that small and medium sized companies also implement digitalization in their business. LÄS MER

 2. 2. ASSESSING PUBLIC OPINION ON ALGORITHMIC FAIRNESS Reviewing practical challenges and the role of contextual factors

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Veronica Kecki; [2023-02-01]
  Nyckelord :AI; artificial intelligence; ML; machine learning; algorithms; algorithmic decision-making; fairness; socio-technical design; AI ethics;

  Sammanfattning : AI ethicists often claim that where algorithmic decision-making is impacting human lives, it is crucial to strive for transparency and explainability. As one form of achieving these, some authors have argued for socio-technical design of AI systems that involves the user in the design process. LÄS MER

 3. 3. IMPORTED LABOUR: THE KEY TO SUCCESSFUL NORM TRANSFER IN IDEA-DRIVEN AID? How the Solidarity Norm was Transferred in the Swedish-Vietnamese Aid Project Bai Bang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Sjöstedt; [2023-01-30]
  Nyckelord :Norms; Norm transfer; Constructivism; Implementation; Imported labour; Bilateral aid; Solidarity; Solidarity among; Social democracy; Socialism; The Bai Bang project;

  Sammanfattning : Norms present at the international arena is a topic of interest for researchers belonging to the school of constructivism. One being Stålgren (2006), who claims that the core norms in idea-driven projects risks being unsuccessfully transferred to domestic implementation, as there often is a conflict between the international decision-makers and the domestic actors’ constructions of reality. LÄS MER

 4. 4. How is triple bottom line thinking included in small-firm decision making? – A study of potato farmers in Östergötland, Sweden : hur påverkas potatisproduktionen av kvalitetskrav?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madeleine Gillheimer; [2023]
  Nyckelord :Food waste; production losses; primary production; triple bottom line; decision theory; garbage can model;

  Sammanfattning : Earlier research has shown a lack of studies on waste in agriculture production. Therefore, there is a need for improved screening for the cause of wastage in primary production. In addition, more research is required on how quality requirements and norms affect wastage and how waste can be prevented. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor med kronisk smärta och deras upplevelser av bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonal : en icke systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anudari Amarsukh; Camila Galdamez Garcia; [2023]
  Nyckelord :Women; Chronic pain; Patient experience; Healthcare professionals; Treatment; Kvinnor; Kronisk smärta; Patientupplevelser; Bemötande; Hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Kronisk smärta är ett vanligt förekommande tillstånd och leder till lidande hos individen och kostnader för samhället. Det är vanligare med kronisk smärta bland kvinnor än bland män. LÄS MER