Sökning: "one-dimensional flow"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden one-dimensional flow.

 1. 1. Development of a Nordic BWR plant model in APROS and design of a power controller using the control rods

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Jonathan Al-Ani; [2021]
  Nyckelord :APROS; Dynamic process simulation; System code; Nuclear reactor; nuclear power; BWR; Boiling Water Reactor; closed cycle; steam cycle; one-dimensional flow; Westinghouse; control rods; APROS; Dynamisk processimulering; Beräkningsmodell; Kärnkraft; BWR; Kokvattenreaktor; ångcykel; en-dimensionell flödesmodell; Westinghouse; kontrollstavar;

  Sammanfattning : In this master thesis an input-model of a Nordic BWR power plant has been developed in APROS. The plant model contains key systems and major thermohydraulic components of the steam cycle, including I&C systems (i.e. power, pressure, level and flow controls). LÄS MER

 2. 2. Evaluation of bank erosion and stability analysis along Rönne å at Ängelholm, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Arnold Mate Kalimukwa; Abuzack Juma Mohamed; [2021]
  Nyckelord :HEC-RAS; BSTEM; cross section; erosion; sediment transport; deposition; bank stability; safety factor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis report presents the results of evaluation of bank erosion and stability analysis along Rönne å (river) at Ängelholm, located in south-west of Sweden within Scania. The main objectives cover building a hydrodynamic model, studying parameters that define sediment transport, modelling sediment transport within the river, mapping out erosive stretches and comparing to earlier observational study conducted by Norconsult in 2013, and finally conducting analysis of bank stability in most erosive stretches. LÄS MER

 3. 3. Infiltration, hydrogeology, and heterogeneity - Management of pressure and flow: A case study for the Varberg tunnel project

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Risby; [2020-07-08]
  Nyckelord :short duration hydraulic tests; hydraulic conductivity; radius of influence; infiltration; heterogeneity; confined and unconfined aquifer;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe a conceptual model of the sedimentology for Swedish (or nordic)conditions of heterogeneous aquifers but focus is on a case study in Varberg. This to facilitatethe identification of main water-bearing units (e.g. LÄS MER

 4. 4. Validering av solida temperaturer i FDS genom jämförelse mot FE-beräkningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Petter Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :FDS; Fire Dynamics Simulator; FEM; Finite Element Method; Crank-Nicolson; validation; conduction; walls; FDS; Fire Dynamics Simulator; FEM; Finita elementmetoden; Crank-Nicolson; validering; konduktion; väggar;

  Sammanfattning : FDS (Fire Dynamics Simulator) använder en version av Navier-Stokes ekvationerna för att göra noggranna beräkningar av värme- och gastransport genom brandbelastade utrymmen. Utvecklarna av programmet arbetar kontinuerligt med att validera det allteftersom nya funktioner tillförs för att öka noggrannheten och bredda tillämpningsområdena. LÄS MER

 5. 5. Improving an internal material handling system. A case study of a Swedish company in food industry

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Rami Alghalayini; [2020]
  Nyckelord :Material challenges; Material handling system; Material flow; Material management.;

  Sammanfattning : Currently, customers are exerting a lot of pressure on companies by demanding for best product quality, customized products, reduced product lead time and reliable product delivery. Therefore, for companies to be highly competitive, there is need to improve productivity and delivery performance by having an efficient material flow. LÄS MER