Sökning: "onkologi"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet onkologi.

 1. 1. Sekundär traumatisk stress hos sjuksköterskor inom onkologin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jaqueline Bilan; Anna Fredlund; [2019-08-16]
  Nyckelord :Sekundär traumatisk stress; sjuksköterska; onkologi; medlidande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans omvårdnadsarbete innefattar ett ödmjukt och empatiskt bemötande och förhållningssätt. Sjuksköterskan skapar starka patientrelationer och i dessa möten upplevs även många patienttrauman. LÄS MER

 2. 2. Jag är ju också med i den här familjen : Upplevelser hos syskon till barn med cancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Ulrika Vinge; Linnea Andersson; [2019]
  Nyckelord :syskons upplevelser; pediatrisk onkologi; hälsa; stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat på att också syskonens behov måste mötas genom god omvårdnad som en naturlig del inom den pediatriska onkologin. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser hos syskon till barn med cancer och att få en bättre förståelse för deras situation. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda cancersjuka patienter inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lovisa Brolin; Hampus Michel; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Omvårdnad; Cancer; Anhöriga; Patienter; Palliativ vård; Cancerpatienter; Onkologi; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Populationen individer som når hög ålder ökar stadigt i världen, och därmed även behovet av palliativ vård och sjuksköterskor med god kunskap inom området då de har en central roll i omvårdnaden av de palliativa patienterna. Tidi-gare studier visar att sjuksköterskor inom palliativ vård ofta upplever att de inte har tillräckliga kunskaper inom området. LÄS MER

 4. 4. En unik omvårdnad : Sjuksköterskors upplevelse av att vårda cancersjuka barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Dahlgren; Evelina Kellnor; [2019]
  Nyckelord :barncancer; känslor; onkologi; sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Många barn drabbas av cancer varje år. Sjuksköterskor har en viktig roll i att främja barnets hälsa, återställa hälsan och lindra lidandet under hela sjukdomstiden. Behandlingarna pågår under lång tid, är tuffa och påverkar inte bara barnet utan även familjen och alla i barnets närhet. LÄS MER

 5. 5. Effekten av icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid cancersmärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gabriella Appel; Henrik Becker Hjärp; [2018]
  Nyckelord :Onkologi; omvårdnad; cancer; smärta; icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund Smärta är ett vanligt problem hos cancerpatienter. Upp till 55 % av alla cancerpatienter uppger att de har smärta trots att det får läkemedelsbehandling. Anledningen tros vara en kombination av att patienterna inte säger till i tid, samt att vårdpersonalen inte har tillräcklig kunskap om alternativa behandlingsmetoder. LÄS MER