Sökning: "onkologi"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet onkologi.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alicia Andersson; Linda Meguedad; [2020-08-06]
  Nyckelord :Pediatrisk onkologi; sjuksköterska; perspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige lever cirka 1,6 miljoner barn. Minst ett barn drabbas dagligen av cancer,vilket gör sjukdomen till den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i Sverige. Bakgrund:Cancer hos barn är ett komplext område och det kräver därför sjuksköterskor med godkunskap för att utföra omvårdnad av barn och familj. LÄS MER

 2. 2. An usability evaluation of TRIO’s e- learning modules enhancing the communication between cancer patients, clinicians and carers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Melanie Bonnaudet; [2020]
  Nyckelord :Usability; user experience; think- alouds; heuristic evaluation; e- learning; medical teaching.;

  Sammanfattning : The involvement of carers in oncology is important for the health of people diagnosed with cancer as well as carers themselves. To improve their involvement, three groups; patients, their carers, and  clinicians should maintain good communication. The e-learning interface, eTRIO, has a learning module for each of these three groups. LÄS MER

 3. 3. Känsla av sammanhang – en tänkbar resurs för att öka livskvalitet hos patienter med cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Martina Bergqvist; Ellinor Bylander; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Känsla av sammanhang; Livskvalitet; Psykosocial onkologi; Salutogenes;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige dog cirka 90 000 människor 2018 varav 25 procent avdödsfallen rörde sig om tumörsjukdomar enligt Socialstyrelsen. De psykosocialakonsekvenserna av att drabbas av cancer kan vara lika allvarliga som de fysiskaoch kan påverka den upplevda livskvaliteten. LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskor kan främja fysisk aktivitet hos personer med cancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matilde Frisendahl; Michelle Öhman Frykstedt; [2020]
  Nyckelord :Cancer; Fysisk aktivitet; Onkologi; Sjuksköterska; Träning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  För en person som drabbas av cancer leder sjukdomen ofta till omfattande förändringar för personens psykiska och fysiska välmående. Sjukdomen och dess behandling kan även resultera i omfattande och påfrestande förändringar i det vardagliga livet. LÄS MER

 5. 5. Sekundär traumatisk stress hos sjuksköterskor inom onkologin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jaqueline Bilan; Anna Fredlund; [2019-08-16]
  Nyckelord :Sekundär traumatisk stress; sjuksköterska; onkologi; medlidande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans omvårdnadsarbete innefattar ett ödmjukt och empatiskt bemötande och förhållningssätt. Sjuksköterskan skapar starka patientrelationer och i dessa möten upplevs även många patienttrauman. LÄS MER