Sökning: "onkologisk omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden onkologisk omvårdnad.

 1. 1. Kontaktsjuksköterskans betydelse under palliativ cytostatikabehandling –ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Andersson; Helena Hansson; [2019-11-20]
  Nyckelord :Kontaktsjuksköterska; palliativ vård; onkologisk omvårdnad; öppenvårdspatienter; upplevelser;

  Sammanfattning : AbstractBackground: The national cancer strategy 2009, suggested that all patients in cancer care should receive a namedcare contact, to meet the patient ́s need of continuity and safety. Continuity to the same nurse navigator enablesthata relationship between the partiescan build up, which provides safety for the patient. LÄS MER

 2. 2. Sekundär traumatisk stress hos sjuksköterskor inom onkologin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jaqueline Bilan; Anna Fredlund; [2019-08-16]
  Nyckelord :Sekundär traumatisk stress; sjuksköterska; onkologi; medlidande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans omvårdnadsarbete innefattar ett ödmjukt och empatiskt bemötande och förhållningssätt. Sjuksköterskan skapar starka patientrelationer och i dessa möten upplevs även många patienttrauman. LÄS MER

 3. 3. UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Emanuelsson Schotte; Emma Persson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; Fysisk aktivitet; Kvinnor; Onkologisk behandling; Upplevelser;

  Sammanfattning : UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER -EN LITTERATURSTUDIE EMELIE EMANUELSSON SCHOTTE EMMA PERSSON Emanuelsson Schotte, E & Persson, E. Upplevelser av fysisk aktivitet från kvinnor som drabbats av bröstcancer. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser av omvårdnaden inom den pediatriska onkologin

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Bjursell; Louise Paulsen; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Förälder; Hopp; Information; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen omkring 300 barn i cancer. Orsaken till att barn insjuknar i cancer är fortfarande okända. Diagnosen påverkar föräldrar och känslor av ilska och förtvivlan är vanligt förekommande känslor. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om sexuell hälsa i en onkologisk kontext : En litteraturstudie med systematisk ansats

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Sara Jacobsson; [2018]
  Nyckelord :Cancer; Kommunikation; Omvårdnad; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 50 000 personer i cancer varje år. Att leva med en cancersjukdom innebär många förändringar och utmaningar för den som drabbats. LÄS MER