Sökning: "onkologisk omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden onkologisk omvårdnad.

 1. 1. Kommunikation om egenvård – en intervjustudie med sjuksköterskor som vårdar patienter med akut myeloisk leukemi under cytostatikabehandling

  Magister-uppsats,

  Författare :Alicia Hellman; Wilson Wilson; [2024-01-25]
  Nyckelord :Kommunikation; egenvård; personcentrerad vård; akut myeloisk leukemi; onkologisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med AML genomgår en intensiv cytostatikabehandling som kan ge stor påverkan på vardagen och livskvaliteten på grund av symtom och tecken relaterade till sjukdom och behandling. Patienten och närstående har en viktig roll i att utföra egenvård för att förhindra potentiellt livshotande biverkningar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid vård av patienter med cancersjukdom som behandlas med checkpointhämmare - för att uppmärksamma tidiga symtom och tecken

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingela Näsman; Madelen Johansson; [2024-01-25]
  Nyckelord :Biverkningar; cancer; checkpointhämmare; immunterapi; omvårdnad; sjuksköterska*; symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: En utmaning för sjuksköterskan inom onkologisk vård är att det ständigt introduceras nya behandlingsregimer. För att möjliggöra en god och säker vård behöver sjuksköterskan kontinuerligt tillgodogöra sig ny kunskap. LÄS MER

 3. 3. KVINNORS KROPPSUPPFATTNING EFTER BEHANDLING FÖR GYNEKOLOGISK CANCERSJUKDOM En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Björklund; Nora Melin; [2023-06-26]
  Nyckelord :gynekologisk cancer; kroppsuppfattning; omvårdnad; onkologisk behandling.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gynekologisk cancersjukdom drabbar årligen tusentals kvinnor i Sverige. De olika onkologiska behandlingsmetoderna bidrar med en mängd biverkningar och symtom som kan påverka kvinnor flera år efter avslutad behandling. Dessa biverkningar och symtom kan leda till en förändrad kroppsuppfattning. LÄS MER

 4. 4. Att bryta tystnaden : Samtal om sexuell hälsa och sexualitet med patienter med cancer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jasmina Vidjen; Alexandra Lindbom; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Onkologi; Sexuell hälsa; Sexualitet; Kommunikation; Patient; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor livsförändring som en cancerdiagnos kan medföra förändrad sexualitet och sexuell hälsa. Sjuksköterskor har en roll att bemöta patienters behov av stöd och information, samt skapa förutsättningar för en god hälsa. LÄS MER

 5. 5. När barnsjukvården flyttar hem : Barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med onkologisk sjukdom i hemmet. En kvalitativ empirisk studie.

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Louise Huttunen Rotevatn; Emmy Björkander; [2023]
  Nyckelord :Homecare; Pediatric oncology; pediatric nurses’ experiences; Barnonkologi; barnsjuksköterskors erfarenheter; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då ett barn drabbas av onkologisk sjukdom och är i behov av sjukhusvård påverkas hela familjen och deras vardag i hemmet. Hemsjukvård kan främja familjernas vardagsliv, normalitet samt barnets delaktighet i vården.  Syfte: Syftet var att beskriva barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med onkologisk sjukdom i hemmet. LÄS MER