Sökning: "online casino"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden online casino.

 1. 1. Gambling safety net : Predicting the risk of problem gambling using Bayesian networks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Kristian Sikiric; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; Bayesian networks; problem gambling;

  Sammanfattning : As online casino and betting increases in popularity across the globe, the importance of green gambling has become an important subject of discussion. The Swedish betting company, ATG, realises the benefits of this and would like to prevent their gamblers from falling into problem gambling. LÄS MER

 2. 2. Varningssignaler om spelmissbruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sivar Shwan Aziz; Taha Mustafa; [2020]
  Nyckelord :User experience; online casino; gambling addiction; Nielsens Heuristics;

  Sammanfattning : Online casino var tillgängligt för 10 år sedan men inte i samma utsträckning. Samtidigt har spelindustrin expanderat och onlinespel har blivit mer tillgängligt genom teknikutvecklingen för telefoner och surfplattor. Online casinos prioritet är att få nöjda kunder som tycker om spel och plattformen de använder. LÄS MER

 3. 3. Casino Royale : Brand Avoidance and Advertising Among Generation Y in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Julia Henriksen; Malin Hornebrant; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background:  Online casinos are rising in popularity, and the number of people in Sweden who gambled online in 2018 is an all-time high. At the same time, the amount of money that online casinos spend on advertisements is also at an all-time high. LÄS MER

 4. 4. Varningstexter i spelreklam: En experimentell studie om effekter av varningstexter i reklam för onlinecasinon

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Josefine Fellbom; Maja Förberg; [2019]
  Nyckelord :Warning; Online casino; Advertising for online casinos; Gambling;

  Sammanfattning : The rising amount of advertising for online casinos, as well as its often aggressive and provocative message, has contributed to a general debate among the Swedish public to curb advertising for the product category. One alternative to increase the extent to which the advertising is moderate involves the use of warnings in advertisements. LÄS MER

 5. 5. Sociala interaktioner i video-slots : En kvalitativ studie om intresset för sociala interaktioner i video-slots och hur det kan utformas för att skapa en bra spelupplevelse samt om det kan bidra till en sundare spelstil

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Wilmer Ahlgren; Henrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Qualitative study; user experience; hedonic motivation system; gamification; internal motivation; video-slots; gambling abuse; Kvalitativ studie; användarupplevelse; hedoniska motivationssystem; spelifiering; inre motivation; video-slots; spelmissbruk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett intresse för sociala interaktioner i video-slots och hur det i sådana fall kan utformas för att ge användarna en bra användarupplevelse. Onlinekasinon är den spelform som har ökat mest i popularitet i Sverige senaste åren och video-slots är den speltyp som växer mest. LÄS MER