Sökning: "online community"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden online community.

 1. 1. When people unite, in the environmental consumption fight - A netnographic study of the meaning creations within sustainable online communities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cecilia Bodén-Malmsten; Marta Kisch; [2019-07-03]
  Nyckelord :sustainable community; sustainable consumption; meaning creation; online community; Facebook; netnography;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Sociala interaktioner på sociala medier : En studie om interaktionen på musikartisters Instagramkonton

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandra Peltonen; [2019]
  Nyckelord :Fans; music artist; interaction; communication; parasocial interaction; social media; Instagram; virtual communities; online community; Fans; musikartist; interaktion; kommunikation; parasocial interaktion; sociala medier; Instagram; virtuella gemenskaper; nätgemenskap; community;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att redogöra för interaktionen på fyra svenska soloartister och sångares Instagramkonton, där fokus legat på att kartlägga interaktionen mellan musikartister och fans, samt fans emellan, för att sedan beskriva vilka mönster som förekommer i interaktionen vid en jämförelse mellan alla fyra konton. Målet med den kvalitativa undersökningen har varit att nå en övergripande förståelse för interaktionen, och undersökningen har därför genomförts med en induktiv forskningsansats, för att få en bred förståelse för materialet. LÄS MER

 3. 3. Is Sharing Caring? : A Quantitative Study of Consumers Intention to Write Online Product Reviews.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Philip Warntoft; Simon Huléen; Vincent Lind; [2019]
  Nyckelord :eWOM; online reviews; antecedents; behavioral intention; personal motives; economic incentives; venting; attitude; social motives; subjective norm; helping others; concern for others; a sense of community;

  Sammanfattning : Background: Electronic Word of Mouth (eWOM) is something that lately has gained increasing relevance and importance when it comes to consumers purchase decisions. Online reviews are considered to be the most important and reliable form of eWOM and it refers to when consumers communicate with other consumers online regarding their previous shopping experiences. LÄS MER

 4. 4. Nätcoaching som ett komplement till lösningsförslag : En undersökning av en ny digital lärmiljö genomundersökande relation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :William Friefeldt; Philip Gullberg; [2019]
  Nyckelord :Community of Inquiry; Relationship of Inquiry; Digital learning environment; Worked-examples; Undersökande gemenskap; undersökande relation; digital lärmiljö; lösningsförslag;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har varit storskalig i världen och människors vardagsliv harändrats mycket det senaste seklet. I kontrast till detta har den svenska skolan inte sett sammahastiga tekniska utveckling. Samtidigt visar resultat från PISA att elevers resultat i matematiksjunker. Här identifieras två problem som måste lösas. LÄS MER

 5. 5. CSR determinants of consumers' purchase of organic food : A cross-cultural comparison between China and Sweden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mohamad Khair Jandali Rifai; Yong Wang; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Organic food; Attitude; Purchase; Individualism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe the determinants of corporate social responsibility (CSR) that are: community support, diversity, employee support, environment, overseas operations, and product, on consumers’attitude towards purchasing of Organic food brands with Individualism as a moderator. It obtains a quantitative method by the deductive approach. LÄS MER