Sökning: "online gaming"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden online gaming.

 1. 1. “MORE FEMINIST BULLSHIT”Exploring Sexism and the Battle Over Gender Construction in Video Game Discourse Communities

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Ola Nenzelius; [2021-02-09]
  Nyckelord :Video games; Women in games;

  Sammanfattning : Abstract: Thisstudyexplores gender construction in video game discourse communities, using Critical Discourse Analysis(CDA)as a theoretical frameworktogetherwith a quantitative, corpus linguistic methodology.Discourse samples weretaken from five online content creators for World of Warcraft(WoW)who react to the four Shadowlands: Afterlivestrailers for theWoW expansion released in November of 2020. LÄS MER

 2. 2. Pay to win : En studie om mikrotransaktioners förändring av upplevelsen i onlinespel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Douglas Hallin; William Portin; [2021]
  Nyckelord :microtransactions; virtual products; virtual objects; gaming experience; user experience; online gaming; consumption value; flow; mikrotransaktioner; virtuella produkter; virtuella föremål; spelupplevelse; användarupplevelse; onlinespel; konsumtionsvärde; flow;

  Sammanfattning : Spel är en av de största underhållningsbranscherna, vilket ger utvecklare möjlighet till stor lönsamhet. Syftet med denna studie är att identifiera faktorerna för varför spelare känner behov avatt göra köp av virtuella produkter i onlinespel och hur det kommer att påverka spelupplevelsen. LÄS MER

 3. 3. Stimulanser och affekter hos datorspelsberoende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Simon Sandahl; [2021]
  Nyckelord :Gaming addiction; Internet Gaming Disorder; IGD-20 test; MDA-framework; Silvan Tomkins affect theory; Social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine correlations between affects and stimulus concerning gaming addiction. The purpose of this is to increase the understanding of gaming addiction for better treatment from social workers. In recent years gaming addiction has become a more common affliction. LÄS MER

 4. 4. ATT UMGÅS I AVSKILDHET : En studie om individers upplevelser av sociala interaktioner i spelbaserade röstbundna nätgemenskaper i tider av isolering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anton Harming Costa; Amanda Isaksson; Eric Fredriksson Friman; [2021]
  Nyckelord :social interactions; depression; social online gaming; social gaming motives; Covid-19; sociala interaktioner; socialt umgänge; emotionellt stöd; nätgemenskaper; onlinespel; spel; motivation; Covid-19;

  Sammanfattning : The Swedish national regulations and advice that the Covid-19 pandemic has entailed have resulted in individuals staying at home to a greater extent. This has led to individuals not having physical social interactions to the same extent as before the pandemic. LÄS MER

 5. 5. “Pop a titty for the boys” -A qualitative study of negative communication towards femalestreamers on Twitch

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Katrine Kejser; [2021]
  Nyckelord :Female Streamer; Negative Communication; Online harassment; Qualitative research; Sexism; SSLS; Third Place; Twitch;

  Sammanfattning : The development of technology has created many platforms for entertainment, participatorycommunities and socialization online. One of the largest current platforms for live streamingis Twitch.tv with a focus on gaming and eSports. This is a male-dominated field wherewomen often face harassment and a non-welcoming community. LÄS MER