Sökning: "online impulse buying"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden online impulse buying.

 1. 1. Kvinnors impulsköp av modevaror online

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emelie Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Impulse buying; impulse purchase; online consumer behaviour; boredom; flow experience; website design; impulse buying tendency.;

  Sammanfattning : Digitalization is growing fast, which has a large influence on the constantly transforming e-commerce. This also affects consumer behaviour and the factors that influence consumers to complete an impulsive purchase. LÄS MER

 2. 2. Your order has been shipped : A quantitative study of impulsive buyingbehavior online among Generation X and Y

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Marléene Johansson; Emma Persson; [2019]
  Nyckelord :Impulse buying; Impulsive buying behavior; Generation X; Generation Y; Apparel online purchases; Revised CIFE;

  Sammanfattning : Background: Internet and smartphones enable people to purchase online independent of time and place, and this have resulted in that impulsive purchases on the internet have increased. Different generations have been described to be more or less susceptible to impulse buying. LÄS MER

 3. 3. Hedonic Motives: Influencing players’ impulse buying purchases of virtual goods

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hristiana Dyulgerova; Paraskevi Devreli; [2019]
  Nyckelord :impulse buying; impulse purchases; video games; virtual goods; free-to-play games; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: This thesis aims to investigate the broad and well-established phenomenon of impulse buying from a different and unexplored angle. Furthermore, it seeks to explore if players purchase virtual goods on impulse. LÄS MER

 4. 4. Köper du, köper jag : En studie om hur influencers påverkar impulsköp genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Lydin; Sara Olsson; [2018]
  Nyckelord :Impulse buying; online impulse buying; social commerce; opinion leaders; social interaction; Impulsköp; impulsköp online; social commerce; opinion leaders; social interaktion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera hur interaktion med och bekräftelse av opinion leaders påverkar konsumenters impulshandlande genom företags marknadsföring via s-commerce. Denna studie genomfördes således för att tydliggöra om influencers genom olika faktorer kan påverka impulsköp online. LÄS MER

 5. 5. Effects of Personality traits (Neuroticism, Agreeableness, Extraversion, Conscientiousness) on online impulse buying : Moderating role of hedonic motivation

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Habib Ur Rehman; Kazi Iftakher Manjur; [2018]
  Nyckelord :Neuroticism; Agreeableness; Extraversion and Conscientiousness on Online Impulsr buying: Moderating role of hedonic motivation;

  Sammanfattning : Effects of neuroticism, agreeableness, extraversion, conscientiousness in online are affecting consumer impulse buying behavior are important to explore because it directly impacts the consumers individually. The objective of this study is to find out the role of demographics and personality traits of a consumer in shaping their online impulse buying behavior. LÄS MER