Sökning: "online-bokningar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet online-bokningar.

  1. 1. "Numera förväntar sig kunderna att hotellen kan erbjuda bra uppkoppling" : En studie om information- och kommunikationstekniken (IKT) och den digitala påverkan på turistindustrin utifrån resenärers och reseaktörers perspektiv

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Ebba Axlund; Linnea Franzén; [2019]
    Nyckelord :turistindustrin; IKT; internet; online-bokningar; kommunikation; digital påverkan; reseaktörer; resenärer;

    Sammanfattning : .... LÄS MER