Sökning: "onlinerecensioner"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet onlinerecensioner.

 1. 1. Från eWOM till köpintention : En studie om hur valens och argumentkvalitet i en recension påverkar konsumentens köpintention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tobias Fält; Viktor Hamwi; [2019]
  Nyckelord :eWOM; reviews; purchase intention; valence; argument quality; eWOM; recensioner; köpintention; valens; argumentkvalitet;

  Sammanfattning : Titel: Från eWOM till köpintention – En studie om hur valens och argumentkvalitet i en recension påverkar konsumentens köpintention  Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi  Författare: Tobias Fält & Viktor Hamwi  Handledare: Jonas Kågström  Datum: 2019 - januari  Syfte: Syftet är att analysera vilken roll valens och argumentkvalitet i en restaurangs onlinerecensioner har för påverkan på konsumentens köpintention. Metod: Studien använder sig av en kvantitativ forskningsmetod med en webbaserad enkätundersökning som grund för det insamlade materialet. LÄS MER

 2. 2. Why consumers engage in eWOM : motivation to conduct research online and post online reviews

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alexandra Lulek; Marcus Wehinger; [2015]
  Nyckelord :eWOM; online reviews; communication; buying decision process; motivations; personalitie; eWOM; onlinerecensioner; kommunikation; köpprocessen; motivationer; personligheter;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to provide a better understanding why consumers conduct research online and post online reviews. This was achieved by finding relationships between the two phenomena presented above. The study used a cross-sectional design since little was known about the relationships within the chosen research area. LÄS MER

 3. 3. Från passiv konsument till aktiv producent : En studie kring sambandet mellan användbarhet och motivation med användargenererat innehåll i fokus.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Carl-Johan Karlsson; Amadeus Marmolin; [2015]
  Nyckelord :Användargenererat innehåll; Web 2.0; Användbarhet; Motivation; Interaktionsdesign.;

  Sammanfattning : Många av de mest populära webbtjänsterna på internet idag bygger på ett användargenererat innehåll, stora aktörer såsom FaceBook, Instagram, YouTube, reseapplikationer, diverse bloggportaler och wiki-sidor vore inget utan sina användare. Tidigare forskning visar dock att det bara är en liten del av användarna som faktiskt är aktiva bidragare, majoriteten av besökarna är mer intresserade av att läsa vad andra skriver istället för att själva bidra. LÄS MER

 4. 4. Consumer trust in online reviews : a communication model perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Martina Menfors; Felicia Fernstedt; [2015]
  Nyckelord :online reviews; consumer trust; eWOM; communication model; onlinerecensioner; konsumentförtroende; eWOM; kommunikationsmodell;

  Sammanfattning : Konsumenter använder och förlitar sig i allt större utsträckning på andras åsikter som lagtsupp på recensionssidor på nätet. Nyligen har dock skandaler uppmärksammat förekomsten avmanipulation av recensioner vilket lett till att recensionssajters trovärdighet kan ifrågasättas. LÄS MER

 5. 5. Onlinerecensionens betydelse : En kvantitativ studie om dess påverkan på unga kvinnors syn på varumärket

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Johansson; Anne Nilsson; [2013]
  Nyckelord :onlnerecension; unga kvinnor; varumärke;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få mer förståelse för hur unga kvinnor syn på varumärketförändras av användandet av onlinerecensioner. Utgångspunkten för vår studie ärteknikutvecklingen och internets framfart såväl som vetskapen om att kvinnligakonsumenter i dagens samhälle är väldigt köpkraftiga. LÄS MER