Sökning: "onlinespel"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet onlinespel.

 1. 1. Onlinespel skapat med fokus på social interaktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Marcus Axelsson; Jakob Fihlman; Samuel Ivarsson; Elin Nilsson; Jesper Setterström; Tina Samimian Tehrani; [2021-09-14]
  Nyckelord :samarbete; speldesign; spel; barn;

  Sammanfattning : Projektets syfte var att skapa ett digitalt spel som uppmuntrar till samarbete mellan spelarna. Spelet är framtaget för att spela i lag om fyra där nyckeln för att lyckas är tätt samarbete. Metoden som använts i detta projekt är uppdelad i tre större block, förstudie, designprocess och utvecklingsprocess. LÄS MER

 2. 2. Pay to win : En studie om mikrotransaktioners förändring av upplevelsen i onlinespel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Douglas Hallin; William Portin; [2021]
  Nyckelord :microtransactions; virtual products; virtual objects; gaming experience; user experience; online gaming; consumption value; flow; mikrotransaktioner; virtuella produkter; virtuella föremål; spelupplevelse; användarupplevelse; onlinespel; konsumtionsvärde; flow;

  Sammanfattning : Spel är en av de största underhållningsbranscherna, vilket ger utvecklare möjlighet till stor lönsamhet. Syftet med denna studie är att identifiera faktorerna för varför spelare känner behov avatt göra köp av virtuella produkter i onlinespel och hur det kommer att påverka spelupplevelsen. LÄS MER

 3. 3. ATT UMGÅS I AVSKILDHET : En studie om individers upplevelser av sociala interaktioner i spelbaserade röstbundna nätgemenskaper i tider av isolering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anton Harming Costa; Amanda Isaksson; Eric Fredriksson Friman; [2021]
  Nyckelord :social interactions; depression; social online gaming; social gaming motives; Covid-19; sociala interaktioner; socialt umgänge; emotionellt stöd; nätgemenskaper; onlinespel; spel; motivation; Covid-19;

  Sammanfattning : The Swedish national regulations and advice that the Covid-19 pandemic has entailed have resulted in individuals staying at home to a greater extent. This has led to individuals not having physical social interactions to the same extent as before the pandemic. LÄS MER

 4. 4. Att förebygga trakasserier och glåpord i onlinespel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Edward Asplund Sjunnesson; Agnes Shutrick; [2021]
  Nyckelord :Online disinhibition effect; onlinespel; näthat; anonymitet; chatt; avhämningsteori; elakartad avhämning; godartad avhämning; avhämningseffekt; ;

  Sammanfattning : Allt fler i världen spelar onlinespel, men i samma takt ökar även antalet spelare som utsätts för trakasserier online. Den reducerade återhållsamhet individer känner inför att yttra sig online jämfört med vid fysiskt samtal kallas för the Online disinhibition effect, översatt till avhämningseffekten. LÄS MER

 5. 5. Accessibility for Hearing Impaired Players in Overwatch

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Mick R. Roncken; Nike C. Törnros; [2021]
  Nyckelord :Overwatch; accessibility; deaf; hard of hearing; Overwatch; tillgänglighet; döv; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : The majority of video games utilize auditory cues to convey vital information such as enemy positioning and hazardous locations to the player. However, these audio cues are inaccessible to players who are deaf or hard of hearing. LÄS MER