Sökning: "onlinespel"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet onlinespel.

 1. 1. Sanktionslös interaktion : En kvalitativ studie om ett anonymt beteende

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Josef Anbäcken; Johan Gottfridsson; [2019]
  Nyckelord :Anonymitet; sanktionslöshet; interaktion; intervju;

  Sammanfattning : Studiens avsikt har varit att undersöka bakomliggande aspekter av samtalsklimatet i onlinespel och även titta på positiva samt negativa aspekter av det sanktionslösa samtalet. Därpå har kulturen varit av intresse, bå de aktörens egen kultur men också onlinekulturen som sådan. LÄS MER

 2. 2. Onlinespel och dess påverkan på unga vuxnas sociala välbefinnande : En kvalitativ studie om unga vuxnas uppfattning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Paula Delin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Casting glamour : En fenomenologisk studie om HBTQ-personers uttryck av sexualitet och kön i Final Fantasy XIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jacob Andersson; David Kägu; [2018]
  Nyckelord :MMORPG; LGBT; community; Final Fantasy XIV; sexuality and gender;

  Sammanfattning : Onlinespel tillåter spelare över hela världen att interagera med varandra på nya sätt i virtuella världar. Genom att skapa visuella representationer av sig själva kan spelarna nu kommunicera och uttrycka sig bortom den fysiska världens gränser. LÄS MER

 4. 4. En konkurrensutsatt spelmarknad : Med särskild inriktning på onlinespel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nilsson Alexander; [2018]
  Nyckelord :spel; spellagstiftning; eu-rätt; fria rörlighet; inre marknad; lotteri; kasino; online;

  Sammanfattning : Den svenska spellagstiftningen härrör från närmare ett sekel tillbaka i tiden. Staten har sedan 1943 varit ensam aktör på den svenska spelmarknaden och en privatiserad spelmarknad har enbart funnits under den korta tid som Tipstjänst inte varit förstatligat. Sedan införandet av spelmonopolet har mycket hänt. LÄS MER

 5. 5. "Jag är bara där för att ha kul och spela spel"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Pleurat Baqaj; [2018]
  Nyckelord :Butler; Gaming; Könsroller; MMORPG; Onlinespel; Performativitet; World of Warcraft; Gender roles; Onlinegaming; Performativity;

  Sammanfattning : Onlinespel fortsätter att växa för varje år och har på ett decennium gått ifrån att vara en trevlig sidosyssla till att tas som arbete. Nutida studier visar att den stereotypiske gamern inte längre existerar. Gruppen gamers är en diversifierad grupp människor ifrån alla världens länder, båda könen inräknade. LÄS MER