Sökning: "onlinespel"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet onlinespel.

 1. 1. Trolling - den mörka baksidan : En kvalitativ studie om trolling i onlinespel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Nicolas De Bernardi; William Rönnholm; [2020]
  Nyckelord :Online games; trolling; trolling tactics; Onlinespel; trolling; trollingtaktiker;

  Sammanfattning : Den ökade populariteten av onlinespel har skapat nya sätt att interagera med varandra i en virtuell värld. Spelare kan idag möta andra spelare och tävla mot varandra bland dagens populära onlinespel. Onlinespel tillför inte bara nöje utan kan också ha negativa konsekvenser på spelaren. LÄS MER

 2. 2. Varningssignaler om spelmissbruk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sivar Shwan Aziz; Taha Mustafa; [2020]
  Nyckelord :User experience; online casino; gambling addiction; Nielsens Heuristics;

  Sammanfattning : Online casino var tillgängligt för 10 år sedan men inte i samma utsträckning. Samtidigt harspelindustrin expanderat och onlinespel har blivit mer tillgängligt genom teknikutvecklingenför telefoner och surfplattor. Online casinos prioritet är att få nöjda kunder som tycker omspel och plattformen de använder. LÄS MER

 3. 3. Bandit Algorithms for Adaptive Modulation and Coding in Wireless Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Romain Deffayet; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The demand for quality cellular network coverage has been increasing significantly in the recent years and will continue its progression throughout the near future. This results from an increase of transmitted data, because of new use cases (HD videos, live streaming, online games, ... LÄS MER

 4. 4. Sanktionslös interaktion : En kvalitativ studie om ett anonymt beteende

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Josef Anbäcken; Johan Gottfridsson; [2019]
  Nyckelord :Anonymitet; sanktionslöshet; interaktion; intervju;

  Sammanfattning : Studiens avsikt har varit att undersöka bakomliggande aspekter av samtalsklimatet i onlinespel och även titta på positiva samt negativa aspekter av det sanktionslösa samtalet. Därpå har kulturen varit av intresse, bå de aktörens egen kultur men också onlinekulturen som sådan. LÄS MER

 5. 5. Kroppbildsuppfattning och användning av sociala medier bland ungdomar. : En kvantitativ undersökning ur ett salutogent perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Kim Balaton Blom; Alexandra Bildtgård; [2019]
  Nyckelord :body image perception; social media; appearance culture; body ideals; body appreciation; comparative theory; social learning theory; kroppsbildsuppfattning; sociala medier; utseendekultur; kroppsideal; kroppsuppskattning; jämförelseteori; social inlärningsteori;

  Sammanfattning : Denna studies inledning ger en övergripande bild av att svenska ungdomar generellt skattar sin hälsa som hög, däremot skattas den psykosociala hälsan lägre vilken innefattas av att vara nöjd med sig själv. Att vara nöjd med sig själv och sin kropp omfattas av kroppsbildsuppfattningen. LÄS MER