Sökning: "onlineundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet onlineundervisning.

 1. 1. Individen i fokus En studie om att synliggöra individanpassningsstrategier inom kommunala vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pirjo Thorson; [2021-10-08]
  Nyckelord :andragogik; differentierad undervisning; onlineundervisning; praktikarkitekturer; praktisk filosofi; ariationsteoretisk undervisning; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att synliggöra lärares individanpassningsstrategier och att utröna möjligheter och svårigheter för individanpassning i vuxenutbildningens teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Studien ingår i skolans utvecklingsarbete med målet att införa ett kollegialt utbyte av strategier för individanpassning genom lektionsbesök och reflekterande samtal. LÄS MER

 2. 2. Online teaching methods effectiveness in students’ focus retention and lecture enjoyment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oliver Lillberg; Erik Kongpachith; [2021]
  Nyckelord :Eye tracking; Education; Online Lectures; Cognitive Load; Learning; PowerPoint; Chalk board; Ögonspårning; Utbildning; Online Föreläsningar; Kognitiv belastning; PowerPoint; Svarta tavlan;

  Sammanfattning : Online teaching has become more common during the past decades as technological advancements provide new education possibilities. New technology also gives teachers new ways to conduct teaching. Today, there are many different teaching methods which can be utilized. LÄS MER

 3. 3. Distansundervisning på gymnasiet i företagsekonomi

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cesar Mirzaei langroodi; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning fjärrundervisning onlineundervisning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker huruvida fyra behöriga lärare på olika svenska gymnasium samt tvåelever på ekonomiprogrammet upplever distans och fjärrstudier med fokus på ämnetföretagsekonomi. Genom en kvalitativ undersökning vill författaren få fram effektiva didaktiskaverktyg som likställer och jämför distans och fjärrundervisning med den traditionella undervisningeni ett klassrum. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers upplevelser av onlineundervisning i matematik : En undersökning om hur övergången till onlineundervisning till följd av coronapandemin år 2020 har påverkat elevers matematikstudier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Eleonora Strand; Sofia Thorén; [2021]
  Nyckelord :online; learning; mathematics; attitude; practice-based research; online; lärande; matematik; inställning; praktiknära forskning;

  Sammanfattning : Under våren år 2020 uppmanades gymnasieskolan att ställa om sin verksamhet till att bedriva all undervisning på distans på grund av covid-19, coronapandemin, som ett steg i att minska smittspridningen. Omställningen till mer digital undervisning ledde till att såväl elever som lärare ställdes inför nya utmaningar. LÄS MER

 5. 5. The Importance of Speaking and Interacting in Online Teaching for Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Felicia Edlund; [2021]
  Nyckelord :: Online teaching; Interaction and speaking; English as a second language; virtual classroom; L2 learners;

  Sammanfattning : The increased use of online teaching during the year 2020 has highlighted that there is still a lack of knowledge on how the virtual classroom affects interacting and speaking. Therefore, this study focuses on answering the following two research questions: To what degree does online teaching support speaking and interaction in the classroom? Also, what strategies can teachers use to facilitate speaking and interacting better online? To answer the research questions, the author collected information from six different empirical studies in the field. LÄS MER