Sökning: "only fans"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden only fans.

 1. 1. Development and testing of a novel solar dryer design with an incorporated heat exchanger - For use in the Himalayan regions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Adam Probert; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Food scarcity is a common occurrence for farmers in the rural Himalayan regions. As fruits and vegetables are a crucial part of most farmers' diet, food deficiency can become evident in between harvesting periods, when there is no fresh supply. LÄS MER

 2. 2. ''This is the way'' : En kritisk diskursanalys om deltagande fans i en populärkulturell subreddit

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Yosef Newton; [2021]
  Nyckelord :Transmedia; Intertextuality; Participatory Culture; Collective Intelligence; Fandom; Identity;

  Sammanfattning : Star Wars has since its initial release in 1977, become a pop cultural phenomenon. In the beginning of the franchise, it only consisted of films. Now, almost 40 years later the franchise has become a multimedia experience with many produced spin-offs over the years, such as The Mandalorian (2019). LÄS MER

 3. 3. Vad skapar CS:GO-proffset “TACO” för maskulint avtryck på sociala medier?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Anna Lenninger Sundberg; [2021]
  Nyckelord :esport; sport; computer games; video games; maskulinitet; Connell; CS:GO; Raewyn Connell;

  Sammanfattning : I denna uppsatsen undersöks det hur den 26 åriga esports-proffset Epitácio "TACO" de Melo representeras på den egna- samt esportsföretaget Godsents Instagram. Analysen har gjorts utifrån Raewyn Connells maskulinitetsperspektiv och vad det kan tänkas göra för avstamp på följarna. LÄS MER

 4. 4. Projektering och energieffektivisering av värme- och ventilationssystem för ett flerbostadshus vid Vänern

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michel Burrows; [2021]
  Nyckelord :Ventilation; energy; energy use; Building Services and Engineering; energy analysis; indoor climate; exhaust air; supply air; Ventilation; energieffektivisering; energianvändning; installationsteknik; energianalys; inomhusklimat; frånluft; tilluft;

  Sammanfattning : En fastighet med ett antal lägenheter lokaliserad i den lilla tätorten Otterbäcken i Gullspångs kommun har brunnit ner. Fastigheten kommer att byggas upp på nytt igen. Det kommer att ske i enlighet med Boverkets byggregel BBR och de krav som är aktuella för 2021. LÄS MER

 5. 5. Artister som vandrande varumärken : En kvalitativ studie om hur artister blir ett human brand

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alida Swartling; Louise Schander; [2021]
  Nyckelord :human brand; personal branding; authenticity theory; attachment theory; stakeholder theory;

  Sammanfattning : Att använda människor som varumärken är ett växande marknadsföringsfenomen som har fått benämningen human brand. I dag går det bland annat att hitta detta fenomen i musikbranschen där artister ses som varumärken för sin musik. LÄS MER