Sökning: "onormalt beteende"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden onormalt beteende.

 1. 1. Att arbeta med Lågaffektivt bemötande inom skola, förskola och funktionsstöd En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Demén; Elisabeth Wahlberg; [2016-02-22]
  Nyckelord :Bemötande; barnsyn; problemskapande beteende; normer;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att genom intervjuer få en förståelse för hur personal upplever arbetet med ett Lågaffektivt bemötande i relation till elever/brukare. Vidare fokuseras på vad som anses vara ett normalt kontra ett onormalt sätt att bete sig.Frågeställningar 1. LÄS MER

 2. 2. ”Till slut fanns inga gränser, jag låg med allt och alla” – En kritisk diskursanalys av hur kvinnor med sexmissbruk framställs i media

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Johannesson; Josefine Karlsén; [2016-01-25]
  Nyckelord :Sexmissbruk; kvinnor; kritisk diskursanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien var att undersöka och analysera hur diskursen kringkvinnor med sexmissbruk och dess orsaksförklaringar beskrivs i massmedia ochhur dessa framställningar och benämningar kan kopplas till den rådandesexualitetsnormen hos kvinnor. Resultat och analys bygger på 20 artiklar frånsvenska dags-och kvällstidningar mellan åren 2005 och 2015 som skriver omkvinnor med sexmissbruk eller sexberoende. LÄS MER

 3. 3. Hur djurägare upplever sina djurs beteenden: med kanin och gnagare i blickfånget

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sofia Palm; [2015]
  Nyckelord :sällskapsdjur; kanin; gnagare; djurägare; uppfattning; kunskap; välfärd;

  Sammanfattning : Idag är det inget ovanligt med att hålla djur för sällskap vilket återspeglas i den stora utbredningen av djurhållningen. Förr i tiden såg det annorlunda ut då sällskapsdjur inte kunde vara en del av alla människors tillvaro eftersom de symboliserade människors goda välstånd eller tillhörighet i överklassen. LÄS MER

 4. 4. Avvänjningsmetodens påverkan på fölet : en naturligare avvänjning för ökat välmående

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Jessica Andersson; [2015]
  Nyckelord :föl; sto; avvänjning; avvänjningsmetoder; naturlig avvänjning; onormalt beteende; stereotypier; vildhästar frilevande hästar; foal; mare dam; weaning; weaning methods; natural weaning; abnormal behavior; stereotypies; feral horses;

  Sammanfattning : Den naturliga process där stoet avvänjer sitt föl strax innan hon ska föla igen ger den unga hästen möjlighet att gradvis ändra sitt val av föda och mogna till en självständig individ. Den tidigare och mer abrupta avvänjningen som ofta sker av domesticerade hästar är mycket stressande för fölet. LÄS MER

 5. 5. Automatic Log Analysis System Integration : Message Bus Integration in a Machine Learning Environment

  Kandidat-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Carl Svensson; [2015]
  Nyckelord :Big Data; Machine learning; Message passing; Machine-to-machine communication; Big Data; Maskininlärning; Meddelandesändning; Maskin-till-maskin kommunikation;

  Sammanfattning : Ericsson is one of the world's largest providers of communications technology and services. Reliable networks are important to deliver services that live up to customers' expectations. Tests are frequently run on Ericsson's systems in order to identify stability problems in their networks. These tests are not always completely reliable. LÄS MER