Sökning: "ontologi"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet ontologi.

 1. 1. Kausala ontologier i en svensk kontext : En antropologisk studie i metafysiska strukturer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Viktor Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Kausal ontologi; kausal struktur; metafysik; lidande; kultur;

  Sammanfattning : Det finns en ryckig men etablerad tradition av att skriva “orsakernas antropologi”. Evans-Pritchards (1937) visade vägen på ett sätt som lockar läsare än idag. Men fastän andra har fortsatt i hans anda, förblir kulturbundna idéer om orsak och verkan ett försummat fält som förtjänar uppmärksamhet. LÄS MER

 2. 2. Ontologi och Sunt Förnuft

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Max Larsson; [2019]
  Nyckelord :Ontologi; Quantifier Variance; Meta-ontologi; Metafysik; Meta-metafysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Marknadssegmentering i modern marknadsföring : En kvalitativ studie om hur segmenteringsstrategier påverkas av förändringar i samhällsnormer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Paulina Kristiansson; Linn Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; generation x; segmentering; psykografisk; förändring i marknadssegmentering;

  Sammanfattning : Denna studie började som en kvalitativ deduktion där vi ville skapa en förståelse för vilka marknadsföringsstrategier som har starkt inflytande på generation X och om de skiljer sig från andra ålderssegment. I och med digitaliseringen och sociala mediers uppkomst har klassisk marknadsföring förändrats de senaste två decennierna. LÄS MER

 4. 4. Vi har problem - om medvaro i ljuset av klimatkrisen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Åke Östergren; [2019]
  Nyckelord :Mitsein; being-with; Nancy; being plural singular; ontology; climate crisis; Smith; medvaro; att vara singulärt plural; Nancy; ontologi; klimatkris; Smith;

  Sammanfattning : This essay tries to find a possible way for us to deal with the questions concerning climate change by looking into an alternative conception of being. One can speak of the ongoing climate change as a crisis that concerns all of human kind and all beings on earth, but how can we fight it together? The situation demands us to re-think how we humans exist together and among other beings. LÄS MER

 5. 5. Lämplighet inom förskolläraryrket : En kritisk diskursanalys och forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka sju vetenskapliga artiklars framställningar av en lämplig respektive olämplig förskollärare. Studien utgår ifrån ett kritiskt teori- och forskningsperspektiv med en relativistiskt orienterad ontologi och epistemologi. LÄS MER