Sökning: "open source community"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden open source community.

 1. 1. THE EFFECTS OF OPEN SOURCE’S DUALITY ON DATA JOURNALISM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sadettin Demirel; [2021-07-30]
  Nyckelord :Data journalism; open source; open source community; dta-driven journalism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how open source community influences the data journalism practices, and to what extent it contributes to solving the challenges that hinder the integration of data-driven journalism into newsrooms. The study approached the subject by drawing from the previous work of Lewis and Usher (2013) which proposes applying the duality of open source which constitutes of open-source culture (values, principles, ethics) and open-source materiality (software, coding libraries, etc. LÄS MER

 2. 2. A Performance Analysis of Intrusion Detection with Snort and Security Information Management

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Christian Thorarensen; [2021]
  Nyckelord :Snort; Snort 3; PulledPork; IDS; Open Distro for Elasticsearch; ODFE; SIM; SIEM; ET Open; D-ITG;

  Sammanfattning : Network intrusion detection systems (NIDSs) are a major component in cybersecurity and can be implemented with open-source software. Active communities and researchers continue to improve projects and rulesets used for detecting threats to keep up with the rapid development of the internet. LÄS MER

 3. 3. RTIC - A Zero-Cost Abstraction for Memory Safe Concurrency

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Henrik Tjäder; [2021]
  Nyckelord :Embedded systems; real-time; concurrency; RTIC; RTFM; Real-Time For the Masses; Real-Time Interrupt-driven Concurrency;

  Sammanfattning : Embedded systems are commonplace, often with real-time requirements, limited resources and increasingly complex workloads with high demands on security and reliability. The complexity of these systems calls for extensive developer experience and many tools has been created to aid in the development of the software running on such devices. LÄS MER

 4. 4. The influence of social media on the travel decisionmaking behavior of Ethiopian educational tourists in Poland : The case of Ethiopian educational tourists in Poland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Taleyihun Tadese Wendemagegnehu; [2021]
  Nyckelord :Social media marketing; Ethiopian educational tourists; Poland’s educational tourism; social media platforms; Decision-making behavior; Tourist’s motivation; Likert scale; Quantitative data;

  Sammanfattning : The impact of international mobility and globalization on universities has led to a greater need for students. Thus, throughout students stay in their destinatio ncountry, prospective students access a variety of sources of information and make simultaneous decisions about where to travel; decision making is required at everystage of the travel process (pre-travel, during travel, and post travel). LÄS MER

 5. 5. Möjligheten att använda Viträsket som vattentäkt : En studie om Runmarös vattensituation

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Martina Aspegren; Regina Rutegård; [2021]
  Nyckelord :Runmarö; freshwater; seawater; water source; community facility; Runmarö; grundvatten; sjövatten; vattentäkt; gemensamhetsanläggning;

  Sammanfattning : Sveriges miljömål och FN:s globala miljömål pekar båda på att en god vattenkvalité samt ett hållbart uttag av sötvatten är önskvärt. När allt fler människor flyttar ut permanent till skärgården så ökar också uttaget av grundvatten, speciellt under sommarhalvåret då även sommargäster är på besök. LÄS MER