Sökning: "open system theory"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden open system theory.

 1. 1. History Matters : How path dependence in the family business influence succession planning - A case study

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Michel Liegmann; Steven Lau; [2019]
  Nyckelord :case study; family business; path dependence; succession; professionalization;

  Sammanfattning : Background: Family businesses are a complex, overlapping system of business, ownership, and family, which contribute between 70 to 90 percent of the World’s economy. Family businesses do however struggle to survive over generations, to which only 30 percent makes it to the second generation, emphasizing the need for further research within this field, in order to increase the survival rate and positively affect the World’s economy. LÄS MER

 2. 2. Sollefteå ungrowing : a shrinking perspective on public space from within a growth dependent system

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hannah Wright; [2019]
  Nyckelord :shrinking city; public space; growth; alternative planning; Sollefteå;

  Sammanfattning : This thesis explores public space in shrinking communities and how the development of these spaces is affected by common growth ideals that exist within urban planning. Through literature studies it is found that growth-led planning, driven by the possibility to increase economic value of the urban space, has embedded a dependence on private investors in the development of urban environments. LÄS MER

 3. 3. En särskilt yrkesskicklig lärare? En diskursanalytisk studie av förstelärares gränsarbete

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helen Salomonsson; [2019]
  Nyckelord :Förstelärare; Boundary work theory; Discourse Analysis; Career pathways;

  Sammanfattning : När förstelärarreformen sjösattes 2013 förändrades scenen för de svenska lärarna. Flera decenniers jämlikhetssträvanden bröts genom att en ny titel, förstelärare, introducerades som en möjlig karriärväg för ”särskilt yrkesskickliga lärare”. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens erfarenheter av och uppfattningar om stödpersonens roll och betydelse för patienter inom psykiatrisk tvångsvård : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alexander Björkman; Linn Strömbert Grohs; [2019]
  Nyckelord :Support person; involuntary psychiatric commitment; healthcare professionals experiences; opinions; Stödperson; psykiatrisk tvångsvård; vårdpersonalens erfarenheter; uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stödpersoner är en utomstående resurs som är frikopplad vårdapparaten och kan tilldelas patienter som vårdas under psykiatrisk tvångsvård. Stödpersonens arbete syftar till att stötta patienten i en sårbar period i livet genom social interaktion och uppmuntran. LÄS MER

 5. 5. Partipolitiska möjligheter att skapa stöd för nya beslut - Analys av Socialdemokraternas skiftande migrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amar Dueland; [2019]
  Nyckelord :Social Democratic Party; asylum; migration policy; multiparty system; party strategies; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Social Democratic Party promoted open borders before the election in 2014, however, implemented restrictive migration policies when in office. The purpose of this paper is to explain why they have changed their migrations policies based on Gunnar Sjöblom’s theory of arena competition on how political parties behave in multiparty systems. LÄS MER