Sökning: "openlayers"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet openlayers.

 1. 1. Publicering av geografiska data på webben

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gabriella Olsson; Rickard Ingesson; [2019]
  Nyckelord :open source; geographic data; web map; openlayers; open source license; GNU GPL; BSD; Geographic information systems; GIS; javascript; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In most projects, there is a need to visualize geographic data in a map and in most cases, this is done in an interactive map on a computer, tablet or mobile phone. To be able to publish geographic data on the web, several components are needed. LÄS MER

 2. 2. Interaktiv kartapplikation : Med OpenLayers 4

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Orm Daniel Olsson; [2018]
  Nyckelord :Webbutveckling; JavaScript; OpenLayers; Designmönster;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar projektarbetet som utförts för att skapa en interaktiv kart-applikation hos företaget eMaintenance365. De är ett uppstartsföretag som arbetar med att hjälpa kunder inom främst tåg- och järnvägsindustrin med att förbättra sitt underhållsarbete. LÄS MER

 3. 3. Utveckling och utvärdering av ett användargränssnitt för geovisualisering av avvikelsedata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Johan Manberger; Alexander Mogren; [2018]
  Nyckelord :geovisualization; usability testing; heuristic evaluation; human computer interaction; software engineering; geovisualisering; användbarhetstest; heuristisk utvärdering; mänsklig datorinteraktion; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Trafikverket har ansvar över den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt drift av Sveriges vägar. En viktig faktor för säkerheten på våra vägar är vädret. Genom att kunna förutspå temperaturer och nederbörd längs vägar går det att minska risker i trafiken. LÄS MER

 4. 4. An open source web GIS tool for analysis and visualization of elephant GPS telemetry data, alongside environmental and anthropogenic variables

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Patrick Kabatha; [2018]
  Nyckelord :geography; GIS; web GIS; web mapping; open source; wildlife; elephant; ecology; time series; GPS telemetry; Biology and Life Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The movement and distribution of ecologically important herbivores such as elephants are of great significance to conservation biologist seeking to understand the fundamental triggers that influence their mobility and the extent to which these parameters affect how they utilize their immediate and surrounding resources. The recent advancement in animal tracking technology coupled with the availability of moderate to high-resolution satellite data, permits scientists to develop elephant cognitive maps of their adjacent environment, thus offering novel opportunities for research in the fields of wildlife movement ecology and the wider conservation biology. LÄS MER

 5. 5. User-centric Web-based System for Visualization of NIS-data for Layman Users

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik; KTH/Geoinformatik

  Författare :Fredrik Hilding; Ella Syk; [2016]
  Nyckelord :NIS; Open Source; OpenLayers; User-Centered Design; Visual Analytics;

  Sammanfattning : Spatial data is playing a bigger role within many fields outside of Geographic Information Systems (GIS) and spatial analysis. With more and more users with varying levels of previous spatial analysis experience using this kind of data, there is a growing demand on how this information is best presented to the user. LÄS MER