Sökning: "openlayers"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet openlayers.

 1. 1. Interaktiv visualisering av stora dataset med webbtekniker : En jämförelse mellan JavaScript-biblioteken Leaflet och OpenLayers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alice Anglesjö; [2020]
  Nyckelord :Visualisering; Interaktivitet; Big Data; OpenLayers; Leaflet; MEAN-stack;

  Sammanfattning : Visualisering är ett kraftfullt sätt att ge människor en förståelse för data med hjälp av mönster. Fördelarna med att kunna visualisera data på rätt kan resultera i förbättrat beslutsfattande, bättre inriktad dataanalys och bättre samarbete och informationsdelning. LÄS MER

 2. 2. Hårdvaruacceleringens påverkan på interaktiva karttjänster : Ej jämförelse mellan variationer, Leaflet.js+D3.js och OpenLayers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ludwig Carlsson; [2020]
  Nyckelord :hårdvaruaccelerering; WebGIS; interaktiv karta; OpenLayers; Leaflet.js; D3.js;

  Sammanfattning : Webbaserade karttjänster är ett mycket användbart verktyg som används av hela världen. En karta kan hjälpa till med navigering och geografisk datavisualisering. Att skapa en karttjänst går att göra på flertal olika sätt med flera olika verktyg som utnyttjar diverse tekniker. LÄS MER

 3. 3. Publicering av geografiska data på webben

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gabriella Olsson; Rickard Ingesson; [2019]
  Nyckelord :open source; geographic data; web map; openlayers; open source license; GNU GPL; BSD; Geographic information systems; GIS; javascript; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In most projects, there is a need to visualize geographic data in a map and in most cases, this is done in an interactive map on a computer, tablet or mobile phone. To be able to publish geographic data on the web, several components are needed. LÄS MER

 4. 4. Interaktiv kartapplikation : Med OpenLayers 4

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Orm Daniel Olsson; [2018]
  Nyckelord :Webbutveckling; JavaScript; OpenLayers; Designmönster;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar projektarbetet som utförts för att skapa en interaktiv kart-applikation hos företaget eMaintenance365. De är ett uppstartsföretag som arbetar med att hjälpa kunder inom främst tåg- och järnvägsindustrin med att förbättra sitt underhållsarbete. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och utvärdering av ett användargränssnitt för geovisualisering av avvikelsedata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Johan Manberger; Alexander Mogren; [2018]
  Nyckelord :geovisualization; usability testing; heuristic evaluation; human computer interaction; software engineering; geovisualisering; användbarhetstest; heuristisk utvärdering; mänsklig datorinteraktion; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Trafikverket har ansvar över den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt drift av Sveriges vägar. En viktig faktor för säkerheten på våra vägar är vädret. Genom att kunna förutspå temperaturer och nederbörd längs vägar går det att minska risker i trafiken. LÄS MER