Sökning: "opera organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden opera organisation.

 1. 1. Arbetsprocesser i scenkonstnärliga projekt : En kvalitativ studie på videoscenografer verksamma inom opera

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Annie Tådne; [2016]
  Nyckelord :Organisation; Bourdieu; kulturellt kapital; scenkonst; ledarskap; opera; videoscenografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa undersökning är att bidra med kunskap om hur scenografiska projekt organiseras, i första hand inom operakonsten. Resultatet är användbart för forskning inom organisation samt användbart för branschen. LÄS MER

 2. 2. Intranät och verksamhetsnytta: En fallstudie av Malmö Opera

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Daniel Svanholm; Victor Ricart; [2016]
  Nyckelord :Systemkvalitet; Informationskvalitet; Servicekvalitet; Systemanvändning Användarnöjdhet; Nettoeffekt; Information system success model; IKT; Likertskala; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens fokus ligger på att utvärdera hur moderna intranät används för att stödja informat- ionshantering inom en organisation, och om ett sådant informations-system kan generera verksamhetsnytta. Syftet är att vi vill bidra till en djupare förståelse om hur informations- och kommunikationsteknologin används för att stödja informationshantering och verksamhets- nytta. LÄS MER

 3. 3. Det balanserade styrkortets roll : En studie om hur styrkortet genomsyrar en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Linnea Lundin; Johannes Öwall; [2015]
  Nyckelord :Redovisning; vårdverksamhet;

  Sammanfattning : Denna studie har fokuserat på användningen av det balanserade styrkortet inom en kommunal verksamhet. På grund av den kommunala verksamhetens omfattning begrän-sades studien till enhetschefer inom vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. Vänner eller fiender? : En språkvetenskaplig studie av en idéburen organisations positionering genom pressmeddelanden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jenny Wiberg; [2013]
  Nyckelord :Textual analysis; Systemic functional grammar; Ideationel metafunction; Processes; Participants; Positioning; Press releases; Non-profit organization; Actantial model; Textanalys; Systemisk-funktionell grammatik; Ideationell metafunktion; Processer; Deltagare; Positionering; Pressmeddelanden; Ideell organisation; Aktantmodellen;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras en textanalytisk studie av ett urval pressmeddelanden från organisationen Djurens Rätt. Studiens syfte är att undersöka hur Djurens Rätt positionerar sig bland de deltagare som beskrivs i deras pressmeddelanden. LÄS MER

 5. 5. Engagerande orkesterverksamheter och musikutbildningar : En intervjustudie om stimulerande musikmiljöer, entusiasmerande ledarskap och utvecklande musikutbildningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Marie Söderberg; [2013]
  Nyckelord :Music; organization; leadership; teams and communication; Musik; organisation; ledarskap; grupper och kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få djupare insikt i på vilka sätt en orkester eller en musikutbildning kan skapa ett utvecklande och stimulerande arbetsklimat, det vill säga en miljö där varje individ ges bästa förutsättningar till utveckling såväl personligt som professionellt. Det saknas mer omfattande forskning inom området. LÄS MER