Sökning: "opera"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet opera.

 1. 1. Bemästra ett klaverutdrag: Konsten att vara operarepetitör

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Albert Pham; [2022]
  Nyckelord :Opera; Repetitör; Klaverutdrag; Partitur; Libretto; Teknik; Instudering; Répétiteurs; Full score; Technique; Learning process; Performing Arts;

  Sammanfattning : Operahus runt om i Sverige är i brist på kompetenta repetitörer. Utförandet av ett klaverutdrag kräver utökad kunskap än bara tekniska färdigheter. Därför undersöker jag i denna uppsats inlärningsprocessen till en djupare förståelse till pianoreduktionen av en opera. LÄS MER

 2. 2. Den provokativa musiken: Förhållandet mellan musik och politik sett genom Hindemiths opera och symfoni Mathis der Maler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Svante Daneklev Wold; [2022]
  Nyckelord :Hindemith; Nazityskland; 1930-talet; Symfoni; Opera; Mathis der Maler; Musik och politik; Musikhistoria; Censur; Nazi Germany; 1930s; Symphony; Music and Politics; Music History; Censorship; Performing Arts;

  Sammanfattning : Musikens roll i samhället är ständigt ämne för diskussion. Den har sett olika ut genom tiderna och under perioder har musiklivet blivit hårt reglerat från politiskt håll. LÄS MER

 3. 3. Att gestalta byxroller. Ett utforskande arbete ur en operasångerskas perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Sally Svensson; [2021-09-28]
  Nyckelord :opera; byxroll; genus; scenkonst; gestaltning;

  Sammanfattning : Uppsatsen vänder sig till dig som är nyfiken på genusgestaltning inom scenkonstframställning. Jag som operasångerska och ’ciskvinna’ undersöker vilka verktyg jag kan använda mig av för att gestalta komplexa byxroller med känslor och olika karaktärsdrag, som läses som män. LÄS MER

 4. 4. Från pianist till operarepetitör. Konsten att studera in en opera inför repetitioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Christiansson Carl; [2021-09-27]
  Nyckelord :repetitör; instudering; opera; operarepetitör; övningsmetod;

  Sammanfattning : I detta arbete reflekterar jag över processen som sker under instuderingen av en opera av Puccini som repetitör för första gången. Arbetet är baserat på mina egna tankar och reflektioner samt en intervju av en professionell repetitör. LÄS MER

 5. 5. Det finns så mycket gammalt mög - en intervjustudie av sopraners arbetsverklighet i operakören

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Karin Fjellander; [2021-03-31]
  Nyckelord :Opera; Opera chorus; Soprno; Fach; Performativity; Workplace; Equality;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine performative aspects within Fach/voice types using interviews with three sopranos as source material. My goal is to understand how these aspects affect the work in an opera chorus. LÄS MER