Sökning: "operating margin"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden operating margin.

 1. 1. Marknadsinflytandets påverkan på aktiens prissynkronicitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oskar Lejonberg; Tobias Svensson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Price synchronicity; Market power; Diversification; Swedish Stock Market;

  Sammanfattning : This report studies the relationship between firms’ market power and their behavior in the equity market. To examine this relationship, the operating margin and weekly returns for 50 companies listed at the Stockholm exchange has been analyzed. LÄS MER

 2. 2. Female Corporate Leaders and Firm Financial Performance- A study of 152 Swedish Public Companies during the Period of 2010-2017

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Astrid Lindquist; Ebba Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :Females as corporate leaders; Gender; Financial performance; Accounting-based measures;

  Sammanfattning : This thesis tests whether there is a relationship between the presence of female corporate leaders and firm financial performance in one of the most gender equal countries in the world- Sweden. The study involves a collection of 152 Swedish public companies during a time period of eight years- from 2010 to 2017. LÄS MER

 3. 3. Den nya intäktsredovisningen IFRS 15 : Hur påverkas svenska börsnoterade företags lönsamhetsnyckeltal av IFRS 15?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Max Gustavsson; Viktor Jörnevik; [2019]
  Nyckelord :IFRS; IFRS 15; revenues; key ratio; investor; accounting; IFRS; IFRS 15; intäkter; nyckeltal; investerare; redovisning;

  Sammanfattning : Abstract  Background and problem discussion: Revenues has been an important financial measure in financial reports. During the last decades the revenue accounting has been problematic and some remarkable incidents have occurred. The 1 January 2018 entered the new revenue recognition standard IFRS 15. LÄS MER

 4. 4. Do ESG scores matter in the market?: Environmental, Social and Governance performance in relation to stock returns and profitability in European Market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Yea Eun Jang; [2019]
  Nyckelord :Sustainability · ESG score · Profitability · Fama-French risk factors · Multifactor model · European stock market; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper examines the effect of European corporates’ sustainability performance on their economic and financial performance. The sustainability performance is represented by ESG scores in this paper. ESG evaluates the sustainability performance in environmental, social and governance aspects. LÄS MER

 5. 5. Bärplan till 505-jolleHydrofoilHydrofoil

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Henrik Lindholm; Anders Fox; Henrik Larsson Sevon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta kandidatexamensarbete var att studera möjligheten att använda hydrofoils på en 505-jolle. Detta gjordes genom att utforma en konceptlösning av ett hydrofoilsystem. Systemtypen som valdes för att utvärderas var ett bi-T-foliesystem. LÄS MER