Sökning: "operating room personnel"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden operating room personnel.

 1. 1. EVALUATION OF RADIATION DOSES USING CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN ENDOVASCULAR AORTIC REPAIR AND SCOLIOSIS PROCEDURES

  Master-uppsats,

  Författare :Louise Strandberg; [2021-04-06]
  Nyckelord :Medical physics; Cone beam CT; CT; EVAR; scoliosis; radiation dose; effective dose;

  Sammanfattning : Purpose: The study includes the two areas, vascular surgery and orthopedics, and focuses on endovascular aortic aneurysm repair (EVAR) and scoliosis procedures. EVAR procedures contribute to a high radiation dose to the patient and for scoliosis procedures, it is often young girls that are undergoing surgery. LÄS MER

 2. 2. Operationspersonalens upplevelser av användandet av hygienrutiner under covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elizabeth Collado; Johanna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :covid-19; hygiene; guidelines; surgical staff; work environment; Arbetsmiljö; covid-19; hygien; operationspersonal; riktlinjer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns mycket forskning som beskriver följsamhet till hygienrutiner på operation. Florence Nightingale har med sin omvårdnadsteori bidragit till att skapa grunden för hygienrutiner som praktiseras i samtidens omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors strategier för att förhindra intraoperativa stick- och skärskador

  Magister-uppsats,

  Författare :Kerstin Nilson; Steinunn Snorradóttir; [2020-08-24]
  Nyckelord :Operating room personnel; intraoperative care; needlesticks; sharp injuries; bloodborne patogen; strategies; surgery; riskfactors; theatre nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterade stick- och skärskador inom vårdsektorn, med risk för potentiell blodsmitta, är ett globalt problem. Operationssjuksköterskor riskerar dagligen att exponeras för perkutana skador under olika kirurgiska ingrepp. Risken är hög relaterat till de vassa kirurgiska instrument och suturnålar som hanteras. LÄS MER

 4. 4. Kirurgiska säkerhetschecklistor i praktiken : Operationsteamets attityder och uppfattningar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Charlotta Sälik; Serah Engström; [2020]
  Nyckelord :Checklists; World Health Organization; operating room personnel; operating rooms; communication.; Checklista; Världshälsoorganisation; operationspersonal; operationssalar; kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteamet består av ett komplext samspel mellan olika professioner som tillsammans ska arbeta kring patienten vid kirurgiska ingrepp. Kirurgisk säkerhetschecklista [KSC] är ett redskap som ska bistå med hjälp för samarbetet och kommunikationen inom operationsteamet. LÄS MER

 5. 5. The Impact Of Optimized Scheduling Within The Swedish Operating Theatre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Igor Radulovic; Timmie Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Operating room scheduling; Surgical schedule; Mathematical modeling; Parallel surgery scheduling; Health care management;

  Sammanfattning : Improved utilization of scarce resources such as health care personnel is necessary to address well-known problem of long waiting times within the health care. Implementing mathematically modeled scheduling in the operating theatre has the potential to result in more efficient allocation of resources and financial gains. LÄS MER