Sökning: "operation and maintenance"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden operation and maintenance.

 1. 1. Utvärdering av framtida lågtempererade geoenergilager för Vasakronans kontorsfastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Lucas Asplund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vasakronan is a real estate company with plans to build several geoenergy systems among other energy saving solutions to reduce 50 % of their buildings energy use. Each plant is designed by different constructors; thus, the design of the plants varies with both operating systems and construction. LÄS MER

 2. 2. Small-scale biogas production from organic waste and application in mid-income countries – a case study of a Lebanese community

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Sebastian Huber; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Lebanon; small-scale; biogas production; organic waste; liquid digestate; anaerobic digestion; feasibility study;

  Sammanfattning : The controlled anaerobic digestion of organic waste in a biogas facility aggregates advantages of waste treatment, energy recovery and nutrient recycling and is a promising technology to deal with contemporary issues of waste management and energy recovery. Small-scale biogas production units can be simply designed and successfully operated even in settings where means for advanced technology equipment are low and institutional capacities limited. LÄS MER

 3. 3. Survival Analysis using Deep Learning for Predictive Aging Models of Batteries in Electric Vehicles

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ganesh Chaitanya Kudaka; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the growing EV market, predictive maintenance of batteries is one of the key challenges faced by the car industry. Since this technology is still nascent, most of the battery data obtained is through simulations which may not give an accurate estimate of the battery behavior in the real world. LÄS MER

 4. 4. Maximal CO2-reduktion per investerad krona för personbilar: En bred systemanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Johan Kollberg; [2019]
  Nyckelord :biodrivmedel; elbil; koldioxid; CO2; växthusgas; livscykelanalys; batteri; bränsleförbrukning; kostnad; produktion; bio fuels; electric vehicles; carbon dioxide; greenhouse gas; life cycle analysis; battery; fuel efficiency; cost; production; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study examines the cost efficiency of reducing carbon emissions for personal vehicles by changing from petrol to either liquid bio fuels or electric operation. Based on own simulations of fuel consumption, life cycle-emissions and -production costs are derived based on existing knowledge through previous studies. LÄS MER

 5. 5. Optimering av kompressorstyrning : För kostnadseffektivare styrning av multipla kompressorer i ett tryckluftssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Samuel Sigvardsson; [2019]
  Nyckelord :Air compressors; optimization; air pressure regulation; Kompressorer; optimering; tryckluftsreglering;

  Sammanfattning : För att skapa konkurrenskraft krävs alltid optimering, av flera olika processer, mot mer energi- och kostnads-effektivitet. Anläggningen som används i detta projekt, ett kraftvärmeverk som byggdes så sent som 2015, har dragits med vad som verkat vara en icke optimal drift av tryckluftssystemet med tre identiska, frekvensomformarstyrda kompressorer. LÄS MER