Sökning: "operation kommunikation kvantitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden operation kommunikation kvantitativ.

 1. 1. Perioperativ kommunikation. En observationsstudie angående operationsteamets följsamhet vid Kontroll inför operationsstart av checklistan för säker kirurgi 2.0

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Björkebro; [2021-05-07]
  Nyckelord :patientsäkerhet; teamarbete; kommunikation; operationssjuksköterska; checklista för säker kirurgi 2.0; följsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador orsakade inom vården är ett problem som medför onödigt lidande, död och stora ekonomiska förluster. Världshälsoorganisationen (WHO)startade ett globaltsamarbete för att förbättra säkerheten inom kirurgi vilket resulterade i Surgical Safety Checklist (SSC). LÄS MER

 2. 2. Strukturerad intraoperativ kommunikation och dess betydelse för patientsäkerheten

  Magister-uppsats,

  Författare :Christoffer Samuelsson; Stefan Elings; [2020-08-06]
  Nyckelord :kommunikation; operationssal; patientsäkerhet; team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 100 000 människor drabbas årligen I Sverige av olika vårdrelaterade skador. En stor del av dessa skador sker i samband med kirurgi. De vårdskador som sker på operationssalen kan många gånger härledas till brister i kommunikation inom operationsteamet. LÄS MER

 3. 3. Yrkesrelaterade stressfaktorer och dess påverkan på patientsäkerheten – En systematisk litteraturstudie ur operationssjuksköterskans och kirurgens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Arnell; Emelie Lindén; [2020-06-26]
  Nyckelord :Kirurg; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet; Stresshantering; Yrkesrelaterad stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan och kirurgen ingår i det tvärprofessionella operationsteamet och har ett nära samarbete under operation. Deras yrkesspecifika ansvarsområden kan i kombination med en krävande och komplex operationsmiljö bidra till upplevd stress. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation mellan anestesisjuksköterska och anestesiolog vid induktion och intubation : En kvantitativ och kvalitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Paulina Jähde; Ann-Sofie Jenkin; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; closed-loop communication; anestesi; icke-tekniska färdigheter; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Background: Communication is one of the nurse anaesthetist’s non-technical skills. In anaesthesia, potent drugs are administered during induction and intubation, therefore it is necessary that the exchange of information during these procedures are correctly perceived by the recipient. LÄS MER

 5. 5. Kirurgiska säkerhetschecklistor i praktiken : Operationsteamets attityder och uppfattningar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Charlotta Sälik; Serah Engström; [2020]
  Nyckelord :Checklists; World Health Organization; operating room personnel; operating rooms; communication.; Checklista; Världshälsoorganisation; operationspersonal; operationssalar; kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteamet består av ett komplext samspel mellan olika professioner som tillsammans ska arbeta kring patienten vid kirurgiska ingrepp. Kirurgisk säkerhetschecklista [KSC] är ett redskap som ska bistå med hjälp för samarbetet och kommunikationen inom operationsteamet. LÄS MER