Sökning: "operation"

Visar resultat 1 - 5 av 6086 uppsatser innehållade ordet operation.

 1. 1. Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för att främja barns trygghet inför kirurgiska ingrepp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Maté; Vilma Nyman; [2022-02-09]
  Nyckelord :Preoperativa interventioner; barn; ångest; oro; kirurgiska ingrepp; sjuksköterska; Preoperative interventions; children; anxiety; surgical procedures; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn upplever ofta rädsla inför sjukhusvistelse och operation. Cirka 40–60% av alla barn som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp upplever rädsla och ångest. Detta kan få negativa konsekvenser för den postoperativa läkningen och framtida sjukhusbesök. LÄS MER

 2. 2. Effekten av dual-mode lokomotiv på transportkostnad för försörjningsystem med ofullständig elektrifiering : en kartläggning av Norgependeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Sixten Walheim; [2022]
  Nyckelord :järnvägstransporter; rundvirkestransporter; Norgependeln; elektrifieringsgrad; systemtåg;

  Sammanfattning : Av Sveriges totala rundvirkestransporter sker ca 20 % av transportarbetet på järnväg med målet om att öka. Något som hindrar en ökning av järnvägstransporter förutom konkurrens från lastbil, är avsaknaden av fullständig elektrifiering. LÄS MER

 3. 3. Från expert till novis : Operationssjuksköterskans upplevelse av att bli utlånad till annan avdelning under covid -19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Louise Thiberg; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; experience; IVA care; postoperative care; surgical nurse; Covid-19; IVA vård; operationssjuksköterska; postoperativ vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våren 2020 kom covid-19 viruset och blev snabbt en världsomfattande pandemi. Sjukvården i landet ställdes inför stora utmaningar, sjukhusen fick ställa om och ställa in planerad vård. Behovet av intensivvårdsplatser ökade och personal fick förflyttas till verksamheter de aldrig tidigare arbetat inom. LÄS MER

 4. 4. An evaluation of Language Integrated Queries (LINQ)

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mathias Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Accessing data in databases is an everyday operation that has to function with high performance. The use of Structured Query Language has for a long time been the default way of retrieving and modifying data. Another common approach is through the use of an Object-Relational Mapper. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av återhämtning med Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) efter kolorektal kirurgi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Alma Johansson; Elin Edenhagen; [2022]
  Nyckelord :ERAS; Enhanced Recovery After Surgery; kolorektal kirurgi; återhämtning; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys; upplevelse; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolorektal kirurgi är en operation som ger en lång återhämtningstid för patienten. Enhanced Recovery After Surgery, är ett snabbt återhämtningsprogram som gör att patienter kan återhämta sig bättre från operationen och därmed skrivas ut från sjukhuset och komma hem betydligt mycket snabbare än med standard återhämtningsprogram. LÄS MER