Sökning: "operationell leasing"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden operationell leasing.

 1. 1. K3 vs IFRS : Påverkan på de finansiella rapporterna vid kapitalisering av leasing

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jonathan Ahrnberg; Rasmus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; qualitative characteristics; stakeholders; financial key ratios; Leasing; IFRS 16; K3; kvalitativa egenskaper; intressenter; nyckeltal;

  Sammanfattning : Leasing has for many years been an attractive financing alternative, especially for companies with a high debt-to-equity ratio. It is estimated that every third purchase is financed through leasing. Leasing has despite its popularity been exposed to criticism. LÄS MER

 2. 2. IFRS 16 påverkan på jämförbarheten och företagsvärderingar på Stockholmsbörsen : En kvantitativ studie om en ny redovisningsprincip för leasing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Allert Norgren; Oskar Martinelle; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; leasing; operating leases; comparability; valuation and financial ratios; IFRS 16; leasing; operationell leasing; jämförbarhet; värdering och finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Redovisningen av leasing har länge kritiserats för att väsentliga tillgångar inte redovisats i balansräkningen. I januari 2019 implementerades IRFS 16 som en ny redovisningsstandard för leasing. LÄS MER

 3. 3. Effekterna av IFRS 16 på detaljhandelsföretag : En flerfallstudie på tre detaljhandelsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Vicky Panici; My Spegel; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; kapitalisering; detaljhandelsföretag; operationell leasing; finansiell leasing; positiv redovisningsteori; intressentteori; redovisningsval;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how IFRS 16 affect the financial reports and key ratio for Swedish retailers. The aim is to investigate how leasing as an financial solution has affected the retailers accounting choices. LÄS MER

 4. 4. IFRS 16 och dess påverkan på sektorernas finansiella rapporter : En kvantitativ studie om svenska börsnoterade företag efter implementeringen av den nya leasingstandarden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Dana Gnina; Axel Sillah; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; operational leasing; financial leasing; key financial ratio; IFRS 16; IAS 17; leasing; operationell leasing; finansiell leasing; nyckeltal;

  Sammanfattning : Leasing means that a company rents out an asset to another company and is increasingly used as a source of financing. The standard provider International Accounting Standards Board, together with the Financial Accounting Standards Board, published a new standard in 2016, IFRS 16 Leases, which replaced the previous standard IAS 17 Leases. LÄS MER

 5. 5. IFRS 16 påverkan på företagens finansiella rapporter : En kvantitativ studie om IFRS 16 påverkan på nordiska börsnoterade företag inom detaljhandeln, tjänstesektorn och byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tarik Abushiere; Idris Jound; [2020]
  Nyckelord :IAS 17; IFRS 16; leasing; operational leasing contracts; financial leasing contracts; IAS 17; IFRS 16; leasing; operationella leasingavtal; finansiella leasingavtal;

  Sammanfattning : Background and problem: IAS 17, the name of the previous standard of leasing, allowed firms to showcase their leasing as either operational or financial. This allowance led to the financial reports of firms not presenting the leasing requirements and therefore showing misleading financial ratios. LÄS MER