Sökning: "operationsmaterial"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet operationsmaterial.

 1. 1. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Background: Current research shows significance that the frequency of door openings is highin the operating room, these affects the air quality negatively. Every unnecessary dooropening put the patient at a real risk of being affected of a postoperative wound infection. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som lider av extrem svår fetma

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Annika Dannberg; [2018]
  Nyckelord :Extrem svår fetma; Operationssjuksköterska; Överviktskirurgi; Vårda; Attityder;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Att vårda patienter som lider av extremt svår fetma på en operationsavdelning kan vara en utmaning. Detta har visats genom tidigare studier som lyfter fram att medicintekniskutrustning, instrument och operationsmaterial inte är utvecklade för dessa patienters storlek och vikt. LÄS MER