Sökning: "operationssäkerhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet operationssäkerhet.

 1. 1. Överraskning i amfibieoperationer : en djupare innebörd eller bara en generellt hållen grundprincip?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jimmy Johansson; [2016]
  Nyckelord :Överraskning; amfibieoperation; hypotesprövning; vilseledning; operationssäkerhet; tempo; originalitet; St Nazaire; Makin Island.;

  Sammanfattning : Överraskning är en av krigföringens etablerade grundprinciper och har fascinerat under lika lång tid det betraktats meningsfullt att förstå krigföring. Paradoxalt nog befinns principen vara såväl förhållandevis outforskad som abstrakt och allmänt hållen trots sin oomtvistliga funktion genom historien. LÄS MER

 2. 2. Logistikteori för Specialförband vid genomförande av specialoperationer

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Björk; [2016]
  Nyckelord :Specialförbandslogistik; specialförband; specialoperationer; logistik; integrering; framsynthet; improvisation; flexibilitet; tillgänglighet; tempo; enkelhet; överlevnad; effektivitet; kreativitet; operationssäkerhet; interoperabilitet.;

  Sammanfattning : Specialförband och specialoperationer beskrivs ofta i förhållande till reguljära enheter och konventionella operationer. De beskrivs som något som ligger utanför reguljära förbands förmågor. Detta kan i sin tur ställa andra krav på specialförbandslogistiken än på logistiken för reguljära förband. LÄS MER

 3. 3. Sovjetiska blockeringsoperationer i modern kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jim Strid; [2010]
  Nyckelord :Soviet; Afghanistan 1979-1989; Block- and search operations; Operation Anaconda; Criteria of success; Sovjet; Afghanistan 1979-1989; Blockeringsoperationer; Operation Anaconda; Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : 1979 till 1989 pågick en sovjetisk militär insats i Afghanistan vars syfte var att bedriva upprorsbekämpning för att stödja den afghanska marionettregeringen. Efter 9/11 2001 blev Afghanistan återigen ett insatsområde för en amerikanskledd koalition vars syfte var att störta talibanerna och sätta en ny regering till makten. LÄS MER